ODRŽANA II. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

II. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 01. 09. 2016. sa početkom u 12h u Lepenici, općina Kiseljak. Sjednici su prisustvovali svi članovi UO-a.

Upisom u registar Udruga statusnih promjena i pohranom potpisa odgovornih osoba u banci, novi UO je u potpunosti stavljen u funkciju.

Paralelno su održane i konstitutivne sjednice Suda Časti i Nadzornog odbora na kojima su izabrani predsjednici ovih tijela. Popisi svih novoizabranih tijela Društva biti će objavljeni na službenoj stranici GDHB.

U svrhu bolje komunikacije sa članovima Društva, izvršit će se sustavno ažuriranje baze podataka članstva aktivnim e-mail adresama. Obavijest će biti postavljena na web stranicu Društva i proslijeđena svim članovima na postojeće e-mail adrese.

Predsjednik je upoznao članove UO da je poslana zamolba na adresu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, za financijsku potporu Društvu oko plaćanja članarine Međunarodnoj udruzi geodeta - FIG.

Za organizatora studijskog putovanja „Listopad 2016“ obarana je agencija GOYATOURS iz Međugorja, nakon čega se pristupilo prikupljanju prijava za putovanje. Zaključno s 31.08. kompletiran je popis prijava s ukupno 51 osobom. Svi naknadno prijavljeni članovi bit će stavljani na listu čekanja. Krajnji rok za uplatu naknade za putovanje Agenciji je 01.10.

Okupljanje i polazak članova planiran je iz Mostara dana 18.10. u 22h. Za organizaciju prijevoza do Mostara za članove iz Busovače, Kiseljaka i Sarajeva zadužen je Mladen Mitrović, a za članove iz Dobretića, Bugojna, Novog Travnika, Livna i Tomislavgrada zaduženi su Zdravko Prka i Jakov Maganić. Ostali članovi Društva dužni su doći u Mostar, odnosno Međugorje.

Članovi UO su dobili popis svih stipendista Društva od momenta osnivanja Fondacije. Iz popisa je vidljivo koliko im je novca isplaćeno, koliko novca trebaju vratiti Fondaciji i koliko su vratili do sada.

Raspravljalo se o dopisu kolegice Žane Hrkač, dopisu gosp. Markana Zelića, pozivu Društva geodeta iz RS kao i o angažmanu stipendista Društva po završetku studija na prostoru HBŽ- e.

III. sjednica UO predložena je početkom listopada u Livnu.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar