ODRŽANA IV. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

IV. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 30. 11. 2016. u Mostaru. Sjednici su prisustvovali svi članovi UO-a.

Jednoglasno usvojen dorađeni zapisnik sa III. sjednice UO održane u Livnu 26. listopada 2016. Ispunjena je obveza vezana za objavu i poziv za ažuriranje popisa članova Društva na Web stranici.

IV.S 

U drugoj točki dnevnog reda članovima razmatran je prijedlog pisma, a vezano za donošenje Zakona o izmjeri i registraciji nekretnina. Naime uslijed rezerviranog stava pojedinih zastupnika u procesu stavljanja spomenutog Zakona na dnevni red sjednice Zastupničkog doma, došlo je do povlačenja istog. Tim u vezi članovi UO su kroz kratke konsultacije i dorade jednoglasno prihvatili sadržaj pisma u cijelosti i isto će biti dostavljeno na sve relevantne adrese i to: predsjedniku Federacije BiH g. Marinku Čavari, predsjednici Doma naroda Parlamenta F BiH g-đi. Lidiji Bradari, potpredsjedniku Zastupničkog doma Parlamenta F BiH g. Mladenu Boškoviću, predsjedatelju Kluba Hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH g. Tomislavu Martinoviću, predsjedatelju Kluba zastupnika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg-Bosne u Zastupničkom domu Parlamenta F BiH g. Jozi Bagariću, zamjenici predsjednika Vlade Federacije g-đi. Jelki Miličević i ministru prostornog uređenja u Vladi Federacije BiH g. Josipu Martiću.

Pod trećom točkom dnevnog reda izlaganjem glavnog urednika Jakova Maganića, članovi UO upoznati su sa svim aktivnostima glede priprema Godišnjaka čiji je sadržaj jednoglasno usvojen. Rok za predaju tekstova za Godišnjak je 15. 04. 2017. godine.

U četvoroj točki dnevnog reda raspravljalo se o organizaciji Božićnog domjenka. Usvojen je prijedlog da domjenak ove godine bude u restoranu „Goranci“. Pored Članova UO na domjenak su pozvani: predsjednik Skupštine i članovi drugih tijela Društva, počasni članovi Društva i osobe koje su svojim djelovanjem doprinijeli promoviranju i uspješnom radu Društva. Datum održavanja domjenka je 15. prosinac s početkom u 12h.

Pod tekućim pitanjima raspravljalo se o dopisu iz FIG-a i ažuriranju podataka Društva na web stranici FIG-a. Konstatirano je da se situacija u HBŽ poslije zadnjeg sastanka UO nije značajno promijenila, te da je potrebno nastaviti s razgovorima kako bi se situacija popravila.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar