ODRŽANA VII. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

VII. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je u Mostaru dana 13.07.2017.g. s početkom u 11h, u prostorijama Županijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ.
Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: predsjednik Ivan Lesko, te članovi Zdravko Prka, Mladen Mitrović i Svijetlana Šego. Jakov Maganić nije prisustvovao na sjednici, a svoj je nedolazak telefonski opravdao.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik sa VI. sjednice.

U drugoj točki članovima UO od strane predsjedavajućeg predstavljen je Izvještaj o održanoj
Godišnjoj skupštini u periodu od 16. – 18. 06. 2017.g. u hotelu „ADRIA SKI“ na Kupresu.

UO je zaključio da pored dobre organizacije, lokacije i sadržaja , Skupštinu karakterizira slab odaziv članstva. Nakon kratke rasprave članovi UO jednoglasno su se složili da bi prioritet članstvu trebalo biti sudjelovanje na Skupštini GDHB. Sudjelovanje na studijskom putovanju bi sukladno tome trebalo biti stepenicu niže na listi prioriteta. Slijedom toga dogovoreno je da se od slijedeće godine kao uvjet za sudjelovanje na studijskim putovanjima uvede obveza sudjelovanja na Godišnjoj skupštini.

U trećoj točki dnevnog reda razmatrano je pitanje studijskog putovanja u listopadu u Krakow – Poljska. Predložen je prijedlog Programa putovanja za ponudu Agenciji te je isti nakon kratke rasprave jednoglasno usvojen. Napravljene su male izmjene i sugestije oko programa putovanja te nakon što stigne ponuda i bude usvojena, isti će biti objavljen i poslan svim aktivnim članovima GDHB. Opširnije na slijedećoj sjednici UO.
Pod tekućim pitanjima raspravljalo se o aktivnosti članova u samom Društvu. Kako bi se što bolje napravio uvid o članstvu dat je prijedlog da se napravi pregled članstva unazad 5 godina kako bi se ostvario uvid u aktivnosti članstva u tom razdoblju. Poziv Balkanske geodetske asocijacije stavljen je na čekanje jer za nove aktivnosti trenutno nema prostora.

O pristiglom pozivu CLGE našem društvu predloženo je da se razgovara sa ravnateljem FGU gospodinom Željkom Obradovićem, te da li je isti opravdan i kako postupiti.
Slijedeća sjednica UO Geodetskog društva Herceg-Bosne bit će početkom rujna 2017. u Kiseljaku.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar