10. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije – HKOIG, organizirala je jubilarni 10. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije pod nazivom „Prostorni registri za budućnost“ , koji je održan u Opatiji od 19. – 22. listopada 2017. godine. Simpozij je održan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske. Na simpoziju je prisustvovalo oko 800 ovlaštenih inženjera i uzvanika iz svih sfera društva i struke.

 

Predsjednik Komore gospodin Vladimir Krupa izrazio je dobrodošlicu svim prisutnim, te ujedno i službeno otvorio simpozij. U službenom dijelu kroz dvodnevna predavanja sudionici su imali priliku čuti o aktualnim temama u pogledu zakonskih rješenja o upisnicima (registrima), njihovom uspostavljanju, korištenju i održavanju. Nadalje bilo je govora i o najnovijim tehnologijama snimanja i prikupljanja geoprostornih podataka.

Između mnogobrojnih predavanja i tema, valja posebno izdvojiti prezentaciju Pravilnika o geodetskim elaboratima, te prezentaciju digitalnog geodetskog elaborata – od ideje do praktične primjene, koja će u skoroj budućnosti činiti svojevrsnu prekretnicu u svakodnevnom poslovanju ovlaštenih inženjera geodezije u Republici Hrvatskoj, koji bi od početka slijedeće godine trebali raditi u potpuno digitalnom okruženju. Nadalje potrebno je istaknuti i prezentaciju kolege Mesnera u kojoj je bilo govora o projektu eProstor u Republici Sloveniji, iza kojeg stoje godine mukotrpnog timskog rada i suradnje privatnog geodetskog sektora s različitim ministarstvima koja imaju neku poveznicu i korist od geoprostornih podataka. Ovaj projekt predstavlja savršen primjer pozitivnog utjecaja i lobiranja geodetske struke na političke krugove i međusobnog razumijevanja, a da bi se ishodili potrebni zakoni i pravilnici za uspostavu sustava najmodernijih upisnika koji obuhvaćaju različite vrste geoprostornih podataka. Ovaj projekt će u budućnosti donijeti mnogobrojne koristi i činiti će važan temelj za sveopći razvoj društva i gospodarstva Slovenije.
Simpoziju su na poziv predsjednika Komore gospodina Krupe prisustvovali predsjednik Društva Ivan Lesko i član Upravnog odbora Mladen Mitrović.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar