Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 05.01.2018 godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2017/2018 godinu Ani Džal.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: F-01-17
Mostar, 05. siječnja 2018. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar