X. sjednica Upravnog odbora GDHB - Godišnja skupština na Kupresu 08. -10. lipnja

X. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je u Mostaru dana
02. 02. 2018. godine.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne IX. sjednice.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na pripreme za Godišnju skupštinu. Odlučeno je da će se ista održati u hotelu ADRIA SKI - Kupres od 08. do 10. lipnja 2018. godine. Skupština će se održavati po ustaljenom rasporedu i satnicama dnevnih aktivnosti.
Dogovoreno je da se u stručnom dijelu Skupštine održi kraći niz prezentacija na temu aktualnih projekata u zemljišnoj administraciji. S tim u svezi potrebno je napraviti konsultacije s ravnateljem FGU gosp. Željkom Obradovićem, te kontaktirati kolege koji vode pojedine projekte i uključiti ih kao predavače.

U trećoj točki dnevnog reda razgovaralo se o izradi Godišnjaka 2017. Uslijed izočnosti Jakova Maganića kao glavnog urednika, predsjednik Društva je predstavio radni sadržaj i raspored zaduženja. Dati su i prijedlozi za stručne članke i nova zaduženja. Potrebno je lobirati za reklame u Godišnjaku i potporu za izdavanje od strane jedinica lokalne samouprave.

Od strane gosp. Prke dat je prijedlog o izdavanju monografije Društva, a povodom 25 godina djelovanja Društva. O toj temi se razgovaralo i zaključeno je da se radi o vrlo obimnom i zahtjevnom poslu, koji iziskuje pomne pripreme radnje prije donošenja konačne odluke o izradi. Zaključeno je da se u eventualnu izradu može krenuti i u 2019.g.

U četvrtoj točki dnevnog reda predsjednik UO upoznao je članove da je na posljednji natječaj za stipendiranje stigla samo jedna prijava, a potpisan je ugovor sa studenticom Anom Džal iz Livna. Potrebno je ustanoviti razloge slabog odziva i za slijedeći natječaj eventualno promijeniti uvjete dodjele stipendija.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar