Održana Godišnja skupština Geodetskog društva Herceg-Bosne

Skupština GDHB Kupres 2018. Od 8. do 10. lipnja Geodetsko društvo Herceg-Bosne održalo je redovitu Godišnju skupštinu. Skupština je održana na Kupresu, u hotelu „Adria ski“. Uz članove Društva u radu Skupštine sudjelovali su i izaslanik ministra prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske Dr. Milan Rezo, predstavnici Državne geodetske uprave Republike Hrvatske na čelu sa zamjenikom ravnatelja Antunom Vidakovićem, predstavnici Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske Vera i Janko Šešlija i tajnik Udruge geodeta Dalmacije Josip Peroš.

U radnom dijelu podnesena su i usvojena: Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju u proteklom periodu, te Program rada i Proračun za 2018. godinu. Također je usvojeno i Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. U svom obraćanu predsjednik Ivan Lesko je istakao da je tijekom proteklih godina primjetan slab odziv članstva unatoč dobroj organizaciji Skupštine. UO poziva sve članove da pored sudjelovanja na studijskih putovanjima sudjeluju i na godišnjim skupštinama Društva. Sudjelovanje na godišnjim skupštinama predstavlja osnovnu obvezu svakog člana Društva. Pored ostalog, tijekom godine, radilo se i na ažuriranju evidencije članstva i sada Društvo broji 80 aktivnih članova. Predsjednik je zahvalio članstvu na potpori i suradnji, te izradio nadu u uspješan rad Društva u budućnosti. Fondacija za stipendiranje studenata nastavlja svoj rad u smanjenom opsegu, kako sa aspekta prikupljanja sredstava za rad, tako i s aspekta dodjele stipendija. Tijekom 2017. godine nisu ostvareni značajniji prihodi iako se Fondacija prijavila na veliki broj natječaja. Potpisan je ugovor sa jednom stipendisticom za akademsku 2017/18 godinu. S obzirom da je ugovor s jednim stipendistom na snazi, za ovu godinu, Fondacija je stipendirala ukupno dvoje studenata. Radni dio Skupštine završen predstavljanjem Godišnjaka 2017. koji je tiskan u boji te svojim sadržajem prati rad Društva u protekloj godini uz aktualne događaje iz struke.
Za drugi dan skupštine održane su prezentacije aktualnih tema iz struke, a nakon toga sportski te zabavni sadržaji na kraju dana.
U edukativnom dijelu sudionicima su prezentirane aktivnosti koje trenutno provodi Federalna uprava za geodetske poslove i imovinsko-pravne poslove. Aktivnosti u cjelini, kao i projekt „Registracija nekretnina“ je prezentirao Željko Obradović njen ravnatelj. Prezentirani su i osnovni geodetski radovi koji se trenutno provode na području BiH od strane Eldina Đonlagića. Denis Tabučić održao je predavanje na temu IPP-a i izrade kartografske baze podataka te prezentaciji dostupnih servisa FGU.

  • Pregledi: 543
  • Pregledi: 556
  • Pregledi: 551

U drugom dijelu u prvom redu prezentirane su aktivnosti na nastavku uspostave katastra nekretnina. Ovu prezentaciju održao je Ivan Lesko. Željka Kolobarić predstavila je projekt uspostave adresnog registra koji se implementira u većini jedinica lokalne samouprave na području Federacije BiH. Prezentaciju projekta registra cijena nekretnina, kojim se vrši prikupljanje podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina na cijelom području Federacije BiH održala je gđa. Vedrana Vučić. Ona je naglasila važnost ovog registra za sve buduće projekte, a jedan od njih je buduća masovna procjena nekretnina. Podaci s terena ukazuju na jedan mali broj općina koje još nisu pristupile ovom projektu unatoč izražene potpore i suradnje od strane FGU. Zadnju prezentaciju održala je gđa. Edina Behić na temu digitalnog arhiva. Kroz prezentaciju ukazano je na potrebu za sustavnim sređivanjem i prednostima trajnog očuvanja arhive svih vrsta katastarskih podataka.
U popodnevnim satima članovi Društva i njihovi gosti su se družili uz sportska nadmetanja. Poslije je održana tradicionalna svečana večera s plesom i tombolom. Bila je to dodatna prilika za upoznavanje s novim članovima Društva, te razmjenu stručnih i životnih iskustava uz dobru zabavu i odmor od svakodnevne radne rutine.


Galeriju slika sa skupštine možete pogledati ovdje.


Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar