XII. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne

gdhb.baXII. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Lepenici – Toplica dana 12.07.2018.g. s početkom u 12 sati.

Sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Jakova Maganića, koji je iz opravdanih razloga nije prisustvovao.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne XI. Sjednice.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na Skupštinu GD HB održanu na Kupresu od 08.06 do 10.06. Ocijenjeno je da je stručni dio održan na zavidnoj razini, da je skupštini nazočilo cca 70 osoba, te da su sve aktivnosti koje su planirane uspješno provedene. Zaključno se može reći da su skupština i prateći događaji protekli na visokoj razini na zadovoljstvo članstva i gostiju.

 

U trećoj točki dnevnog reda dogovoreni su detalji ovogodišnjeg studijskog putovanja. Posjetit ćemo Upravu za geodeziju, daljinska istraživanja i zemljišne urede Republike Mađarske u Budimpešti. Studijsko putovanje će se realizirati od 10. do 13.10.2018. godine.

Za stručni dio putovanja prihvaćeni su prijedlozi kolege Imre Busicsa, koji radi u navedenoj Upravi. Dogovoreni su i ostali detalji vezani za razgled Budimpešte, te je zaključeno da se ponuda za organizaciju putovanja proslijedi GOYA Tours iz Međugorja. Po dobivanju i prihvaćanju ponude pristupit će se prikupljanju prijava za putovanje za što su zaduženi kolege Mitrović i Prka.
Pod tekućim pitanjima dogovoreno je da se zahtjev za pomoć Fondaciji za stipendiranje studenta uputiti Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Datum održavanja slijedeće Sjednice UO GD HB bit će naknadno javljen svim članovima.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar