XIV. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XIV. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Livnu 19.11. 2018. godine s početkom u 12 sati.

Sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Mladena Mitrovića, koji je iz opravdanih razloga nije prisustvovao.

U prvoj točki dnevnog reda konstatirano je da je 13. sjednica UO održana telefonski, u cilju uspješne organizacije studijskog putovanja, te da su svi dogovori izpoštovani, pa je putovanje proteklo u najboljem redu.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na plan aktivnosti Društva do isteka mandata ovog UO.


Utvrđen je okvirni plan koji sadrži slijedeće aktivnosti:

* Godišnja skupština sredinom lipnja 2019. godine, Kupres,
* IV. Kongres o katastru u BIH kraj rujna 2019. Neum
* Ovisno o okolnostima poslije Kongresa, postoji mogućnost za organizaciju studijskog putovanja u Banja Luku.
* Izrada Monografije Društva povodom 25 godina rada, koja treba biti predstavljena na godišnjoj skupštini 2020. godine.

Razgovaralo se i o detaljima vezanim za organizaciju Kongresa. Dogovoren je termin 27.09. – 29.09. 2019. godine. Do sljedećeg sastanka potrebno je definirati uvjete organizacije s hotelom „Neum“, kako bi se moglo pristupiti narednim aktivnostima, imenovanju odbora i definiranju rokovnika priprema na organizaciji kongresa, što će biti obavljeno na sljedećoj sjednici UO.

Pod tekućim pitanjima Predsjednik Ivan Lesko izvijestio je o svom odlasku na Konferenciju TUFE2018 održanoj od 07.11. – 09.11. 2018. u Ateni (Grčka). U sklopu konferencije obilježeno je 140 godina od osnivanja FIG-a, a izvršena je i primopredaja dužnosti predsjednika FIG-a. Dosadašnja predsjednica Dr. Chryssy A. Potsiou iz Grčke, simboličnom predajom predsjedničkog lanca predala je dužnost novom predsjedniku  Rudolfu Staigeru iz Njemačke.Zahvalio se na podršci od strane članova UO zbog njegovog odlaska ispred GD HB.

Prezentirana je i ideja o stvaranju diplomskog studija Geodezije i upravljanja zemljištem u Mostaru. Naglašeno je da ideja o tome već odavno postoji te je predloženo da se na slijedeću Sjednicu UO pozove direktor FGU gospodin Željko Obradović da se zajednički razmotri mogućnost otvaranja takvog studija.

Slijedeća Sjednica UO dogovorena je za 14.12.2018 u 10 h, poslije koje će biti organiziran Božićni domjenak.

Po okončanju sjednice UO Društva održana je sjednica UO Fondacije za stipendiranje studenata. Razmotreno je financijsko stanje Fondacije, kao i dosta loš odaziv studenata na dva prethodna natječaja. Zaključeno je da se za akademsku 2018/19 raspiše natječaj za dvije stipendije u visini 300 KM mjesečno. Ostali uvjeti propisani Pravilnikom o stipendiranju i dalje se primjenjuju. Tijekom iduće godine, a temeljem rezultata ovogodišnjeg natječaja bit će potrebno provesti odgovarajuće promjene Pravilnika o stipendiranju.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar