XV. Sjednica Upravnog odbora

Dana 14. 12. 2018. godine u Mostaru u uredu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije održana je XV Sjednica Upravnog odbora. Na sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Jakova Maganića, koji iz opravdanih razloga bio odsutan. Sjednici je nazočio i predsjednik Skupštine Društva kolega Adelko Krmek.

Jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice, a u prvoj točki dnevnog reda nakon ispravke zapisnika s XIV. sjednice UO od strane predsjednika g. Ivana Leske, isti je jednoglasno usvojen.

U drugoj točki dnevnog reda nakon razmatranja svih pristiglih ponuda određen je datum održavanja IV. Kongresa o katastru koji će se održati od 29.10. – 31.10.2019.g. u hotelu Neum u Neumu, koji je ponudio optimalne uvjete i sadržaje za kvalitetno organiziranje Kongresa.

Ujedno su imenovani Organizacijski i Znanstveno-stručni odbor IV. Kongresa o katastru.

U trećoj točki dnevnog reda načinjen je rokovnik sa svim bitnim datumima vezanih za prijavu i dostavljanje radova kao i prijavu za sudjelovanje na kongresu.

U četvrtoj točki dnevnog reda uz nazočnost g. Željka Obradovića, g. Stipice Oreča, g. Jerke Leventića i g. Dinka Zelića - Volodera raspravljalo se o mogućnosti otvaranja studija geodezije na Sveučilištu u Mostaru u suradnji s Građevinskim fakultetom u Zagrebu. S obzirom da postoji čvrsta namjera Sveučilišta Sjever da se studij otvori, zaključeno je da se Društvo aktivno, u skladu sa svojom ulogom uključi u proces pripreme za otvaranje studija. Zaključeno je također, da se kroz pripremu dokumentacije o otvaranju studija mora jasno utvrditi opravdanost otvaranja studija, te definirati način osiguranja svih uvjeta (kadrovskih, financijskih i materijalnih – prostor i oprema) za uspješnu organizaciju studija. U tom pravcu ovlašćuje se predsjednik Društva da obavi kontakte sa svim uključenim stranama, s ciljem uključivanja Društva u proces.

O datumu održavanja slijedećeg sastanka članovi UO će biti blagovremeno obaviješteni.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar