Odluka o dodjeli stipendije

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na VI. sjednici održanoj 23. 01. 2019. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.
Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2018/2019 godinu studentici Kristini Miloš.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-05-19
Mostar, 25. siječnja 2019. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar