XVI. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XVI. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Čapljini 23. 01. 20189 godine s početkom u 12 sati.

Sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Mladena Mitrovića, koji je iz opravdanih razloga nije prisustvovao.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne XV. Sjednice.

Po drugoj točki dnevnog reda načelno je dogovoren termina za održavanje Godišnje skupštine i poslan zahtjev za ponudu hotelu „Adria-Ski“; definitivni termin bit će utvrđen po dostavi ponude.

Precizan popis svih aktivnosti na organizaciji IV. Kongresa o katastru utvrđen je pod trećom točkom dnevnog reda. Definiran je tematski okvir Kongresa: 4 temeljena državna registra (registri osoba, adresni registar, katastar i zemljišna knjiga) i njihovo povezivanje.

Također su dogovorene aktivnosti vezane za izradu vizualnog identiteta Kongresa, pripremu prve obavijesti. Razgovaralo se i o organizaciji uvodne sesije Kongresa, eventualnom pokrovitelju i o načinu medijske promocije Kongresa.

Dogovoren je okvirni sadržaj Godišnjaka 2018. Rok za dostavu tekstova je 24.04.2019.g. A 10.06.2019. g. krajnji rok za dostavu materijala u tiskaru.

Predsjednik Ivan Lesko izvijestio je članove o poduzetim koracima vezanim za otvaranje preddiplomskog studija Geodezije na Sveučilištu u Mostaru. Iz razgovora s predstavnicima Sveučilišta da se zaključiti da se na otvaranje ovog studija najozbiljnije računa. Poslije diskusija zaključeno je da Društvo ostaje pri svom stavu da otvaranje studija nije samo po sebi sporno, ali da se moraju osigurati svi uvjeti potrebni za njegovo uspješno odvijanje. Dogovoreno je također da UO uputi pismo dr. Milanu Rezi, kao dugogodišnjem prijatelju Društva, u kojem će ga precizno upoznati sa stavovima Društva o otvaranju takve vrste studija na Sveučilištu u Mostaru.

Poslije sastanka članovi UO posjetili su Službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Čapljina gdje su se upoznali s poslovima i uvjetima rada Službe.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar