XVIII. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XVIII. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 29. ožujka 2019. godine s početkom u 14 sati u Mostaru u uredu Geodetske uprave HNŽ-a. Sjednici su bili nazočni svi članovi UO i Tomislav Tadić kao gost. Nakon pozdravnog govora i uvodnih riječi predsjednik Ivan Lesko predložio je dnevni red sjednice koji je potom jednoglasno usvojen.

 

U prvoj točki jednoglasno je prihvaćen zapisnik s prethodne XVII. sjednice UO.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na pripreme za Godišnju skupštinu društva, gdje je konstatirano da pripreme idu planiranim tempom.

U trećoj točki dnevnog reda članovima UO predočena je  prvu obavijest o IV. Kongresu o katastru. Obavijest će biti poslana poštom i e-poštom tijekom idućeg tjedna na adrese potencijalnih sudionika u BiH i šire. O početku aktivnosti na organizaciji Kongresa potrebno je izdati priopćenje za medije, a za što je zadužen  Mladen Mitrović.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda bilo je govora o pripremama za izradu Godišnjaka. Jakov Maganić je izvijestio sve nazočne da pripreme teku po planu te da će do kraja travnja imati većinu materijala pripremljenu.

U petoj točki dnevnog reda bilo je govora o održavanju javne rasprave i predstavljanju Elaborata vezanog za otvaranje preddiplomskog studija Geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Uz predstavnike Sveučilišta Sjever i Sveučilišta u Mostaru spomenutoj javnoj raspravi prisustvovali su i članovi UO. Tom prilikom od strane prisutnih članova Društva  prezentirane su primjedbe, sugestije i prijedlozi   na prezentirani elaborat. 

 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar