XXI. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Dana 18. srpnja 2019.g. u Kiseljaku je održana XXI. sjednica UO Društva. Na sjednici su bili nazočni svi članovi osim Svijetlane Šego koja je bila opravdano odsutna.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice.

Predsjednik Ivan Lesko u drugoj točki dnevnog reda izvijestio je prisutne članove o još jednoj uspješno organiziranoj Godišnjoj skupštini koja se održavala na Kupresu od 21. do 23. lipnja.
Na skupštini je prisustvovalo oko 70 članova Društva i njihovih gostiju. Okrugli stol bio je izvrsna prilika za razmjenu mišljenja i stručnih iskustava među članovima Društva. Glavni zaključak jeste da se narednih godina treba posvetiti pažnja na povećanju brojnosti članova na godišnjim skupštinama Društva.

 

Tema treće točke dnevnog reda bile su aktivnosti vezane za održavanje Kongresa o katastru. Aktivnosti se odvijaju planiranom dinamikom. Od ukupno prijavljenih i prihvaćenih 25 radova tri su završena i dostavljena. CLGE je izrazio također želju za sudjelovanje na Kongresu. Druga obavijest o održavanju Kongresa o katastru trebala bi biti poslana do 20. kolovoza tekuće godine putem e-maila, poštom, usmeno i putem medija.

Četvrta točka dnevnog reda odnosila se na pripremu monografije povodom 25 godina rada Društva. Dogovoreno je da se od strane članstva dostavi dostava različite dokumentacije, kako bi se stvorila što bolja osnova za izradu Monografije. UO je imenovao članove Uredništva.

Pod tekućim pitanjima govorilo se o svečanom obilježavanju 25 godina rada Društva. Predsjednik obavijestio članove o pozivu od strane g. Vladimira Kruppe na sudjelovanje na konferenciji CLGE-a koja će se održavati od 26. do 28. rujna 2019.g. u Istanbulu na kojoj će prema odluci UO prisustvovati predsjednik Ivan Lesko. Slijedeći sastanak UO bit će održan krajem kolovoza, a o mjestu održavanja članovi će biti blagovremeno obaviješteni.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar