ODRŽANA XXII. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XXII. sjednica Upravnog odbora, održana je 27. 08. 2019. godine u uredu Geodetske uprave HNŽ-a u Mostaru. Sjednici su prisustvovali Ivan Lesko, Jakov Maganić, Mladen Mitrović i Svijetlana Šego. Zdravko Prka nije prisustvovao sjednici iz opravdanih razloga. Sjednici je prisustvovao i Adelko Krmek, predsjednik Skupštine i predsjedavajući Organizacijskog odbora IV. Kongresa o katastru.

 

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne XXI sjednice.

Predsjednik Ivan Lesko u drugoj točki dnevnog reda predstavio je raspored zaduženja članova Organizacionog odbora IV. Kongresa o katastru koji će se održati u Neumu koncem listopada. Dogovoreno je slanje druge obavijesti s konačnim rasporedom svih sesija i predavanja.
Obavijestio je prisutne da je primljeno ukupno dvadeset stručnih radova, a za dva se još čeka odgovor. Adelko Krmek je prisutne upoznao da su na 93 adrese poslane zamolbe za potporu održavanja kongresa, s tim da su i pojedini članovi zaduženi za lobiranje.

Društvo će medijsku pokrivenost i promociju povjeriti medijskoj agenciji koja će također biti zadužena za objavu pripremljenih vijesti od strane Društva na popularnim web portalima i dnevnim novinama. Na sjednici su dogovoreni i ostali detalji vezani za neposrednu organizaciju Kongresa.

U trećoj točki dnevnog reda članovi su obaviješteni o odustajanju od sudjelovanja na konferenciju CLGE-a koja se održava od 26.-28. rujna 2019. Razlozi su tehničke prirode.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar