III. Kongres o katastru u BiH - Mostar 02.12.-04.12.2015 - RADOVI I PREZENTACIJE

I. Otvaranje Kongresa i svečanost obilježavanja 20 godina rada GDHB
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Adelko Krmek 20 godina rada GDHB    

 

II. PREZENTACIJA AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Željko Obradović Izgradnja kapaciteta i izazovi sektora zemljišne administracije u Federaciji BIH    
Ferid Durmišević Zakonodavno pravni okvir zemljišne administracije u Federaciji BIH    
Nedžad Pašalić Projekt „Registracija nekretnina”    
Denis Tabučić Proizvodi i usluge Federalne uprave za geodetsko-imovinsko pravne poslove    

 

III. PROJEKTI CILAP I IMPULS-PREGLED AKTIVNOSTI I REZULTATA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Anđa Zimić CILAP dosadašnja realizacija i planovi za budućnost  
Željko Obradović. Dostignuća u jačanju organizacija, ljudskih resursa i legislative podrškom CILAP-a  
Darko Mišković Osnovni geodetski radovi u CILAP-u  

Jelena Zelić

Procjena vrijednosti nekretnina u CILAP-u  
Ivan Lesko Adresni registar u CILAP-u  

Sanja Zekušić, Denis Tabučić

IMPULS-sadržaj i svrha projekta  

 

IV. INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Denis Tabučić Infrastruktura prostornih podataka u Federaciji BIH
Dragan Kovačević,
Božidar Pavičević,
Mirjana Ljumović,
Snježana Šoškić
Unapređenje katastarskog informacionog sistema Crne Gore

Vlado Cetl,
Josip Lisjak,
Slobodanka Ključanin

Prostorni podaci za Dunavsku strategiju
Marina Tavra,
Vlado Cetl,
Tea Duplančić-Leder
Razvoj infrastrukture prostornih podataka o moru u Republici Hrvatskoj  
Adelko Krmek,
Nikolina Paradžik,
Marta Kožul
Izrada registra prostornih jedinica na primjeru pilot projekta u općini Čitluk

 

V. UPIS NEKRETNINA I PRAVA NA NEKRETNINAMA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Aleksandar Deurić Katastar nepokretnosti Republike Srpske  

Željko Bačić,
Boško Pribičević,
Almin Đapo,
Vesna Poslončec-Petrić,
Ana Marija Končić

Okvir za registraciju posebnih pravnih režima na parkovima u službenim registrima

Jakov Maganić,
Ivan Lesko,
Marko Zrakić

Upis cesta u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu po Zakonu o cestama Republike Hrvatske

Dijana Brkić

Razlozi za uspostavu/zamjenu zemljišne knjige

Dino Aličić

Prikupljanje dokaza, utvrđivanje činjenica i utvrđivanje prava na nekretninama u postupku uspostave-zamjene zemljišne knjige

 

VI.a. GEODETSKE OSNOVE
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Darko Mišković Značajniji osnovni geodetski radovi u Republici Srpskoj u periodu 2013.-2015. godine

Katarina Milec,
Željko Bačić,
Danijel Šugar,
Margareta Premužić

Testiranje BIHPOS VPSP I CROPOS VPPS servisa

Varija Schmidt,
Slobodanka Ključanin

Sustavna geodetska izmjera Austrijske/Austro-Ugarske monarhije sa naglaskom na katastarsku izmjeru u Bosni i Hercegovini

 

VI.b. POTPORA DRUŠTVENIM PROCESIMA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Jelena Kilić,
Nikša Jajac
Podrška odlučivanju u upravljanju projektima u urbanim sredinama

Mario Landek,
Josip Lisjak

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj i njezini gospodarski učinci

 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar