IV. Kongres o katastru u BiH - Neum - RADOVI I PREZENTACIJE

I. OTVARANJE KONGRESA I POZVANA PREDAVANJA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Maria Foresth Integracija registara u Lantmäterietu – iskustva i koristi  
Slobodanka Ključanin  Osnovni državni registri u BIH  
 Maurice Barbieri  CLGE – djelovanje za struku    
 Jean – Yves Pirlot  Profesionalna etika, od teorije do prakse    

 

II.a. PREZENTACIJA AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Željko Obradović Zemljišna administracija u FBiH, stanje, izazovi i perspektive  
Nedžad Pašalić ICT Strategija zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta FBiH za period 2019.-2029.  
Denis Tabučić Podaci i usluge FGU – pregled i trenutni status    
Sead Hodžić Osnovni geodetski radovi - Projekti    

 

II.b. PREZENTACIJA DOSTIGNUĆA CILAP PROJEKTA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Anđa Zimić CILAP projekt 2013.-2019.  
Dejan Jeremić Trenutno stanje uspostave Adresnog registra u BiH  

Jelena Zelić

Rezultati i koristi od Registra cijena nekretnina u BiH  

Denis Tabučić

Zaključci i budući planovi CILAP projekta  

 

III. ORGANIZACIJA SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Zorančo Mukanov, Zoran Buzliev, Eleonora Stefanovska Moderan katastar nepokretnosti  u Republici Sjevernoj Makedoniji - dostignuća i izazovi
Davorin Marinović, Vladimir Baričević, Saša Cvitković, Tomislav Ciceli Katastar nekretnina u Republici Hrvatskoj

Đemaludin Mutapčić

Značaj obavljanja zemljišnoknjižnih poslova u domenu sudske vlasti
Dragan Macanović, Slavko Vasiljević Modeli evidencije nepokretnosti u Bosni i Hercegovini  
Ivan Lesko, Dino Aličić Integrirani sustav zemljišne administracije – za i protiv

 

IV. MODERNE TEHNOLOGIJE U GEODEZIJI I UPRAVLJANJU ZEMLJIŠTEM
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Ivan Razumović, Nevio Rožić Problematika kontinuiteta uporabe visinskih podataka u kontekstu uvođenja novog visinskog referentnog koordinatnog sustava

Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Tatjana Sarajlić

Potreba i značaj uspostavljanja novog vertikalnog referentnog okvira Republike Srpske

Zvonimir Nevistić, Željko Bačić

Primjena Copernicus programa za opažanje zemlje za potrebe upravljanja zemljištem

Jelena Kilić, Majda Ivić, Ivana Racetin, Katarina Rogulj

Klasične i suvremene metode vrednovanja poljoprivrednog zemljišta u postupcima komasacije zemljišta

Danijel Šugar, Željko Bačić, Nikola Kraljić

Mogućnosti primjene PPP metode za potrebe katastarske izmjere

 

V. KATASTAR I ZEMLJIŠNA KNJIGA U PRAKSI
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Irena  Benasić, Damir Šantek, Ozren Šukalić Sustav digitalnog geodetskog elaborata (SDGE) Državne geodetske uprave Republike Hrvatske

Antonio Šustić,  Branka Vorel-Jurčević,  Jeronim Moharić,  Damir Šantek

Kvaliteta digitalnih katastarskih podataka

Ferid Durmišević, Ivan Lesko

Potreba povezivanja podataka katastra i zemljišne knjige nakon izvršenog usklađivanja
Dijana Brkić Uloga i značaj sudionika u postupku uspostave i zamjene zemljišne knjige    
Dino Aličić Postupak uspostave i zamjene zemljišne knjige - naučene lekcije
Milena Josipović Uspostava digitalnog arhiva Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske    

 

VI. REGIST0RI I INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Tomislav Ciceli, Miodrag Roić Upravljanje zemljištem i infrastruktura prostornih podataka

Mirjana Ljumović, Snježana Šoškić, Božidar Pavićević,  Jelica Bulatović

Implementacija adresnog registra u Crnoj Gori
Nikola Vučić, Saša Cvitković, Vladimir Baričević Povezivanje podataka registra prostornih jedinica elektroničkim servisima    
Saša Cvitković, Miodrag Roić LADM i registracija zgrada    
Josip Križanović, Doris Pivac, Miodrag Roić Formalizacija procesa korištenja katastarskih podataka    
Ivica Mićanović Uvođenje koordinatnog katastra u Bosni i Hercegovini    

SPONZORI

 

 

 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar