ODRŽANA 32. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

32. Sjednica UO Društva održana je 29. siječnja 2021. godine u Mostaru u proširenom sastavu. Sjednici su nazočili članovi UO Ivan Lesko, Jakov Maganić, Svijetlana Šego, te Stipica Oreč, Adelko Krmek i Tomislav Tadić u svojstvu članova Uredništva Monografije. Članovi UO Zdravko Prka i Mladen Mitrović su bili odsutni iz opravdanih razloga, kao i Željko Obradović u svojstvu člana Uredništva Monografije. Jerko Leventić i Josip Petrović sudjelovali su na sjednici u povodu utemeljenja Matične sekcije inženjera geodezije Inženjerske Komore F BiH,

 

Na početku rada jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice.  Pripreme za izradu Monografije Društva su u završnoj fazi. Za sastanak je urađen probni otisak dorađene Monografije na dvije vrste papira, pa će prije tiskanja trebati odrediti na kojoj će se vrsti Monografija tiskati. Prijedlog naslovnice izradit će kolega Tomislav Tadić, te će se njen izgled usuglasiti putem maila do iduće sjednice. Sadražaj monografije je prihvaćen. Potrebno je poslati zahtjev u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu Bosne i Hercegovine (NUBBIH) radi katalogizacije. Na kraju rasprave zaključeno je da se svim članovima Uredništva dostavi Monografija u digitalnom obliku na pregled i davanje eventualnih korektura. Definitivnu korekturu obavit će lektor. Za očekivati je da Monografija bude spremna za tisak do slijedeće sjednice.

Za održavanje svečane Skupštine povodom 25. godišnjice rada GD HB predložena su dva termina, 18.- 19. 06. 2021 i 25.-26. 06. 2021. godine, o kojima će se raspravljati i odlučiti na narednim sjednicama zavisno od situacije i epidemioloških odredaba.

Dogovoren je sadržaj i podjela zaduženja za izradu Godišnjaka 2019. - 2020. Članstvo je pozvano da da svoj doprinos u izradi.

Formiranje matične sekcije inženjera geodezije Inženjerske komore Federacije BiH je u tijeku. O poduzetim aktivnostima od strane Društva nazočne je upoznao predsjednik Ivan Lesko. Svi inženjeri članovi Društva su pozvani da se učlane. Prate se aktivnosti oko održavanja osnivačke skupštine. U tom smjeru angažirani Josip Petrović i Jakov Maganić su iznijeli svoja zapažanja vezano za pripreme za održavanje osnivačke skupštine. UO GD HB daje punu podršku utemeljenju sekcije.

2020. godinu u radu Društava, kao i u cijelom svijetu, obilježila je pandemija Korona Virusa. S obzirom da su tijekom godine izostale uobičajene aktivnosti u radu Društva na prijedlog predsjednika UO je donio odluku da se članarina za tu godinu ne naplaćuje. Sukladno donesenoj odluci svim članovima koji su izvršili uplatu ista se prenosi u 2021. godinu.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar