ODRŽANA 7. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

7. Sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 23. 05. 2022. godine u 13:00 h u virtualnom okruženju putem Google Meet platforme. Sjednici su nazočili svi članovi UO osim Mladena Mitrovića, koji je bio opravdano odsutan, a nazočan je bio i predsjednik Skupštine Adelko Krmek.

Na početku jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne 6. sjednice Upravnog odbora.

Pod drugom točkom dnevnog reda razgovaralo se o pripremnim radnjama oko održavanje godišnje skupštine Društva.   Predsjednik Društva upoznao je nazočne da je sukladno zaključku s prethodne sjednice osigurano uvrštavanje predavanja u sklopu Skupštine u Program stručnog usavršavanja HKOIG. Svi članovi HKOIG bit će upoznati o ovome putem  Web stranice Komore i osobno na mail adresu.  Za očekivati je da se određeni broj kolega odazove pozivu.  U nastavku se razgovaralo o svim detaljima vezanim za organizaciju, te su dogovorena  zaduženja članova UO na organizaciji svečane večere, sportskih igara i tombole. 

U trećoj točki predsjednik Društva Ivan Lesko podnio je Izvješće o radu za razdoblje 1.6.2021. do 31.5.2022. Izvješće je nakon rasprave jednoglasno usvojeno i proslijeđeno Skupštini Društva sukladno Statutu.

U četvrtoj točki predsjednik Društva Ivan Lesko podnio je izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu. Poslije rasprave Izvješće je jednoglasno usvojeno i proslijeđena Skupštini Društva sukladno Statutu.

U petoj točki dnevnog reda razgovaralo se o programu rada Društva, te je isti usvojen i bit će prezentiran na skupštini. 

U šestoj točci dnevnog reda razgovaralo se o pripremi Godišnjaka. Konstatirano je da još nisu dostavljeni svi materijali iako je rok za dostavu bio 15.05., ali da će se vjerojatno stići da se nakon lektoriranja obavi tehnička priprema, za koju je zadužen kolega Tomislav Tadić, do 03. 06. kako bi se  Godišnjak  tiskao na vrijeme.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar