Priopćenje za javnost o stanju geodetske struke

Geodetsko društvo Herceg-Bosne (GDHB) kroz svoj rad posebnu pozornost posvećuje obrazovanju novih generacija geodeta. Svjesni činjenice da nam trebaju novi mladi stručnjaci (inženjeri geodezije i magistri inženjeri geodezije) Upravni odbor (UO) GDHB je 2010. godine osnovao Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Nakon što su nekoliko naših stipendista uspješno diplomirali i dobili zvanje magistra inženjera geodezije ispostavilo se, što nismo mogli ni zamisliti, da u vrijeme nedostatka visokoobrazovanog stručnog geodetskog kadra oni više od godinu dana neće uspjeti pronaći radna mjesta.

Ta činjenica posebno začuđuje, i zabrinjava, jer je geodetsko-katastarski sustav Federacije BiH u velikoj mjeri digitaliziran i moderniziran i postupno prelazi u jedan novi i moderni zemljišno informacijski  sustav (ZIS). ZIS i drugi moderni koncepti, kao što je nacionalna infrastruktura prostornih podataka, unose značajne promjene u postupanja u katastrima, različitim gospodarskim subjektima, koji se bave nekretninama, te državnoj službi.  Navedene promjene su dodatno utjecale na drugačiji način rada, posebice u katastru, te se sa sigurnošću može reći da je u proteklih deset godina došlo do drastične promjene u radu i radnom okruženju geodetskih stručnjaka. To je rezultat primjene novih mjernih tehnika, sveukupne informatizacije, a posebno digitalizacije podataka i povezivanje alfanumeričkih i grafičkih baza podataka. Došlo je i do promjene svekolikog značaja prostornih informacija i registara koji se temelje na njima, a zbog opće globalizacije i izmjena u načinu upravljanja društvom na svim razinama. Za praćenje i provođenje, gore navedenih promjena, novi i moderni sustavi zahtijevaju dodatne vještine i znanja koje geodetski stručnjaci 21. stoljeća trebaju posjedovati.
    
Imajući u vidu stvarne, gore opisane potrebe i probleme oko upošljavanja stipendista Društva, Upravni odbor Društva je odlučio prikupiti podatke o stanju geodetskog kadra na prostoru svoga djelovanja, te napraviti detaljnu analizu i o tome obavijestiti javnost, što ovim putem i činimo.

U upitu koje smo slali nadležnim općinskim službama, prvenstveno nas je zanimao trenutačni broj i profil uposlenih djelatnika geodetske struke u tim službama. Upitnikom smo također tražili i broj i profil sistematiziranih radnih mjesta, sukladno važećoj sistematizaciji u pojedinoj općini. Tražili smo podatke od 40 općina, odgovorilo je njih 36, a prikupljeni  podatci su, najblaže rečeno, veoma zabrinjavajući. U samo 15 općina trenutno su uposleni diplomirani inženjeri geodezije, ukupno njih 20. Posebno brine podatak da od 36 općina, iz kojih smo dobili podatke, samo njih 25 ima, po sistematizaciji, predviđena radna mjesta  za diplomirane inženjere geodezije. Dakle 11 općina uopće nema potrebu za ovim profilom stručnjaka. Izneseni podatci izazivaju dodatnu zabrinutost zbog budućih aktivnosti vezanih za provedbu novih projekta iz oblasti katastra i zemljišne administracije. U prvom redu se to odnosi na projekt „Registracije nekretnina“, koji će se realizirati u razdoblju od 2013. do 2018. godine, a koji se u najvećem dijelu odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga. Projekt će se provoditi u svim općinama Federacije BiH i zasniva se na primjeni najmodernijih geoinformatičkih tehnologija za što su neophodni visokoobrazovani stručnjaci. U opisanim okolnostima logično se nameće pitanje kako realizirati jedan ovako značajan razvojni projekt ako ne damo šansu našim mladim kadrovima, koji se nalaze na biroima za zapošljavanje, umjesto da rade i stječu  stručna iskustva za njegovu realizaciju.  

Ništa bolje stanje uposlenika nije ni u upravama za geodetske i imovinsko-pravne poslove: Federalna uprava ima 2 magistra geodezije i 10 diplomiranih inženjera geodezije, Uprava SBŽ Bugojno - 4, Uprava HNŽ Mostar - 4, Uprava ZHŽ Ljubuški - 2, dok Uprava HBŽ Livno nema niti jednog uposlenog diplomiranog inženjera geodezije. Slično, nezadovoljavajuće, stanje je i u javnim poduzećima, izuzev JP EP HZ HB, kao i u privatnim tvrtkama gdje, od njih 9 analiziranih, u samo njih 5 imaju uposlene diplomirane inženjere geodezije.

UO smatra da  je ovakvo stanje geodetske struke posljedica slijedećeg:

postoji loš odnos struktura vlasti na lokalnim razinama prema katastru, gdje se o katastru u pravilu ne vodi briga, iako je katastar temeljni informacijski sustav svake države,
problem uposlenja vrlo često je povezan s „političkom podobnosti“,
bojazni postojećeg općinskog geodetskog kadra (obično niže obrazovanog) za svoju poziciju unutar službe,
preuzimanja dijela poslova iz domena geodezije od drugih struka, koje nisu obrazovane  ni kompetentne za njihovo obavljanje,
nedefiniranog statusa  završenih studenata koji su završili studij po pravilima Bolonjskog procesa,
ograničenja vezanih za postupanje u katastru, koja su propisana zakonima koji uređuju druga područja rada i života.

U svrhu  prevladavanja  postojeće stanja, UO Društva će poduzeti slijedeće korake:

upoznati  javnost o stanju geodetske struke i provedenoj analizi putem priopćenja,
biti otvoreniji u nastupu prema strukturama vlasti na svim razinama,
potrebu za zapošljavanjem diplomiranih inženjera geodezije posebno predočiti predstavnicima lokalnih zajednica, prvenstveno u općinama u kojim je ovaj problem izražen (organizirati službene posjete općinskim načelnicima i šefovima općinskih službi),
organizirati „tematske“ sjednice Upravnog odbora po općinama,
obvezati članove GDHB, da u svakodnevnom životu kroz formalne i neformalne kontakte, ukazuju na postojeće stanje te predlažu i provode aktivnosti koje će voditi ka poboljšanju stanja.  


                                                                                                                                                                  

Predsjednik Društa    
                                           Adelko Krmek, dipl.,ing.,geod., v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar