PRIOPĆENJE o održanoj Godišnjoj skupštini

U nazočnosti 70-tak svojih članova, cijenjenih gostiju i prijatelja iz R Hrvatske, predstavnika udruženja građana geodetske struke „Geodet“ iz Tuzle i Društva geodetskih inženjera i geometara R Srpske Geodetsko društvo Herceg Bosne održalo je Godišnju skupštinu na Vlašiću, kompleks „EKO –FIS“, od 31.svibnja do 02. lipnja 2013. godine.


Redovita Godišnja skupština, sa pratećim aktivnostima, započela je obraćanjem predsjednika Skupštine, g-dina Zdravka Prke sudionicima u kojem je poželio dobrodošlicu članovima Društva i njihovim gostima, gospodi: Miodragu Roiću, dekanu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivanu Landeku, voditelju Službe za topografsku izmjeru i državne karte Državne geodetske uprave R Hrvatske, Iliji Romiću, pročelniku područnog ureda Državne geodetske uprave Osijek, Mirku Aliloviću, dugogodišnjem prijatelju i suradniku Društva, Željku Obradoviću, direktoru Federalne geodetske uprave, g-đi Anđi Zimić, voditeljici CILAP projekta za Bosnu i Hercegovinu, te gospodi: Harisu Bilajcu, predsjedniku udruženja građana geodetske struke „Geodet“ iz Tuzle i Dušku Nikiću, predsjedniku Društva geodetskih inženjera i geometara R Srpske iz Banja Luke.

  • Pregledi: 1023
  • Pregledi: 1292
  • Pregledi: 1070
  • Pregledi: 1019Na srdačnu dobrodošlicu gosti su uzvratili, izražavajući zadovoljstvo zbog poziva i dugogodišnje suradnje, nakon čega se prešlo na radni dio Skupštine po jednoglasno usvojenom dnevnom redu.

Sukladno Statutu, predsjednik Društva, g-din Adelko Krmek podnio je izvješće o radu u proteklom periodu i izvješće o financijskom poslovanju Društva temeljem završnog računa. U detaljno iznesenom Izvješću o radu naglasak je stavljen na rad Upravnog odbora i sve aktivnosti tijekom izvještajnog perioda: održavanje sjednica Upravnog odbora, prikupljanje podataka i izradom analize o stanju geodetske struke u F BiH i upoznavanje nadležnih i javnosti sa istom i problematikom upošljavanja diplomiranih geodetskih inženjera. Nadalje su, spomenuti svi poslovi, i problemi, oko organizacije Godišnje skupštine, studijskog putovanja i izdavanja Godišnjaka te osiguranja sredstava za tiskanje Godišnjaka kroz prijavljivanje na javne pozive i natječaje. Nakon podnesenih i prihvaćenih izvješća predočeni su, i usvojeni, Program i Proračun Društva za naredni period te Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike.

U Izvješću o radu Fondacije u 2012. godini naglasak je bio na problemu osiguranja sredstava, zbog čijeg nedostatka nije bilo moguće dodijeliti nove stipendije za ak. 2012./13. godinu, te o potrebi da se za 6 studenata, koji se trenutno stipendiraju, osiguraju stipendije za narednu akademsku godinu. Svi nazočni su pozvani da pomognu u osiguranju sredstava za Fondaciju kako bi se osigurali visokoobrazovani stručnjaci geodetske struke.

Govoreći o činjenici da naša, geodetska, struka nema poziciju u društvu koju zaslužuje i pitajući se da li društvo uopće razumije doprinos koje su mu geodeti dali, i daju, predsjednik Društva, g-din Krmek se zahvalio sudionicima na nazočnosti i pozvao sve da nastoje pokazati društvu da bi teško moglo funkcionirati bez nas, te na taj način osnažimo našu ulogu.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda uslijedilo je predstavljanje novog izdanja glasila Društva - „Godišnjak 2012“, koji je predstavio prof. dr. sc. Miodrag Roić, dipl. ing. geod., dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predstavljajući Godišnjak dekan Roić je rekao da ima dojam da se isti stabilizira i da se podjednako bavi i Društvom i strukom, odnosno da se nastoji zadržati kompromis između znanstvenog i općeg dijela, naglasivši da je naša geodetska struka, svugdje u svijetu, po brojnosti mala, ali da je na nama da političare i sve druge osvijestimo i pokažemo im što možemo i koliko smo važni u svim aspektima društva.

Po već iskušanom receptu, aktivnosti u sklopu Skupštine nastavljene su sutradan prezentacijama i stručnim predavanjima U prvoj prezentaciji, Aktualnosti u radu federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, direktor Uprave, g-din Željko Obradović predstavio je vrlo detaljno, glavne rezultate rada u proteklom razdoblju kao i planove i projekte koji se trebaju realizirati u skoroj budućnosti.

Prezentacija je rezultirala raspravom i brojnim pitanjima, od kojih su najbrojnija bila vezana za potrebu ravnomjernijeg rasporeda pilot projekata, uključivanje privatnih tvrtki kod izvedbe projekata i predviđena rješenja za ovlaštene geodete u novom Zakonu.

G-din Obradović je, odgovarajući na raspravu i postavljena pitanja rekao da realizacija pilot projekata umnogome ovisi i o spremnosti općina i samih uposlenika u katastrima za suradnjom, a vezano za angažiranje geodetskih tvrtki rekao je da je imperativ na uključivanju domaćih tvrtki dok se nada da će pitanje privatne geodetske prakse u novom Zakonu biti kvalitetno rješeno.

Druga prezentacija, g-đe Anđe Zimić, dipl.ing.geod., predstavila je CILAP - Projekt izgradnje kapaciteta za poboljšanje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini, kojeg je direktorica, a koji financira Vlada Kraljevine Švedske.

U prvom dijelu prezentacije dat je naglasak na organizaciji geodetske djelatnosti u Švedskoj, da bi se nastavila kratkim osvrtom na provedbu projekta u Hrvatskoj, a najviše prostora posvećeno je svemu što CILAP kani, do 2016. napraviti u BiH, kroz realizaciju 7 zadanih komponenti i samo vođenje Projekta, kao osme komponente. Rekavši da je glavni cilj Projekta da se uključe sve općine u BiH, što bi rezultiralo dobrobiti svih građana, g-đa Zimić je obrazložila komponentu po komponentu koje možete detaljnije upoznati kroz samu prezentaciju koju možete pogledati na linku:

http://filskick.lantmateriet.se/hamta.php?hash=55b29af4f76775a2cbf10e773946a4c9 ).

Prezentaciju pod nazivom Izrada novih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 (TK25) iz temeljne topografske baze (TTB) za područje Republike Hrvatske održao je mr.sc. Ivan Landek, dipl.ing.geod. Navedeni projekt predstavljen je kao projekt od velike važnosti za Hrvatsku, posebice zbog ulaska u EU. Preporučio je da se sličan projekt pokuša što prije započeti i u BiH. Sa Projektom se započelo još sredinom devedesetih, iz razloga nedostatka topografskih karata TK 25. Još tada je procjenjena neophodnost njihove izrade, kao i činjenica da će korist nakon izrade biti višestruka.

Slijedio je prikaz redoslijeda i postupka same realizacije: zakonskog okvira - kao osnove, vremenskog perioda potrebnog za izradu, sadržaja karata, postupka ažuriranja-nakon završetka, korisnika, visine i načina financiranja, itd. Prezentatoru su postavljena i brojna pitanja, na koja su dobiveni odgovori koji mogu biti od pomoći kada dođe vrijeme da se počne za istim poslovima u BiH.

Drugo stručno predavanje bavilo se aktivnošću za koji se nadamo da predstoji i na ovim prostorima – legalizacijom bespravno izgrađenih objekata. Predavač, g-din Ilija Romić, dipl. ing. geod. pojasnio nam je tijek procesa legalizacije bespravno podignutih objekata u Hrvatskoj. Legalizacija se temelji na orto foto snimcima, rađenim kroz tri mjeseca, ali sa definiranim datumom važnosti - 21. lipnja 2011. godine. Glavni nedostatak Zakona je kratak rok za prijavu objekata za legalizaciju (prijave do 31. lipnja 2013.). Do sada je zaprimljeno preko 150 000 zahtjeva za legalizaciju. Taj obimni posao uključuje angažman velikog broja geodeta, a dodatne problem stvara višegodišnja praksa neprijavljivanje promjena i nedostupnost/neposjedovanje starih građevinskih dozvola.

Stručne prezentacije i predavanja, po kvalitetu pripreme i aktualnosti tema bile su izuzetne i doprinijele su, uz izlaganja najnovije geodetske opreme, visokoj ocjeni skupštinskih dana, a podigle letvicu na razinu koju će teško biti nadmašiti u narednim godinama, bar što se tiče toga dijela Skupštine.

Ako je bilo nešto što nije funkcioniralo, ili je bilo loše tijekom skupštinskih dana, odnosi se jedino na vremenske prilike koje su nas omele da do kraja sprovedemo sportska natjecanja. Oštra konkurencija, zbog velikog broja prijavljenih natjecatelja, dala je posebnu težinu pobjednicima: u pikadu - Gojko Herceg i stolnom tenisu – Nevenko Barbarić. Neutrošena energija na sportskim aktivnostima itekako se potrošila tijekom svečane večere čemu su poseban doprinos dali pojedini članovi Društva u ulozi animatora za dobro raspoloženje.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar