Priopćenje za javnost u povodu nemogućnosti dodjele stipendija Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike za ak. 2012./2013. godinu.

Priopćenje za javnost u povodu nemogućnosti dodjele stipendija Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike za ak. 2012./2013. godinu.

Podsjećamo da je, u cilju osiguranja nedostajućih, visoko obrazovanih geodetskih i geoinformatičkih stručnjaka Geodetsko društvo Herceg Bosne utemeljilo, 2010. god, Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Bio je to nastavak dosadašnjih aktivnosti Društva na projektima obrazovanja i edukacije budućih geodetskih i geoinformatičkih stručnjaka.

Fondacija je u akademskoj 2010./2011. godini uspjela, krajnjim naporima osigurati sredstva za petero stipendista, od kojih je dvoje diplomiralo, tako da smo u akademskoj 2011./2012. godini, nakon provedenog natječaja, dodijelili stipendije za još petero studenata, odnosno stipendirali smo ukupno osam studenata.

Od tog broja, u ak. 2011./2012. godini diplomirala su dva studenta, a ostalih šest stekli su uvjete za upis u ak. 2012./2013. godinu.

 

Problem osiguranja sredstava pojavio se i za akademsku 2012./2013. godinu tako da je, i pored brojnih upita zainteresiranih studenata geodezije i geonformatike, a nakon sagledavanja stanja na računu Fondacije, donesen zaključak da nažalost nemamo uvjeta za raspisivanje novog Natječaja za dodjelu stipendija nego da, sa raspoloživim sredstvima, nastavimo stipendirati ovih šest dosadašnjih studenata.

Nadajući se da će opća kriza koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu proći, a kako smo uvjerenja da samo znanje, struka i obrazovani ljudi mogu biti nositelji razvitka i temelj našega društva smatramo da trebamo uložiti napore da Projekt stipendiranja studenata geodezije i geoinformatike traje.

Nastavak Projekta posebno je bitan u uvjetima realizacije velikih infrastrukturnih projekata (Koridor Vc, Projekt Svjetske banke, energetski sektor…) kao i nastavka projekata iz domena zemljišne administracije („Registracija nekretnina“), kroz čiju se provedbu očekuje značajna potreba za visokoobrazovanim geodetskim i geoinformatičkim stručnjacima.

U razdoblju koje je pred nama Fondacija će nastojati prikupiti potrebna sredstva, odnosno pronađi način da se ista osiguraju kroz donacije, organizaciju stručnih skupova ili obuke geodetskih djelatnika kako bi u narednoj akademskoj godini stekli uvjete za dodjelu novih stipendija.

Zbog svega navedenog i s nadom da će se prepoznati značaj Projekta stipendiranja studenata geodezije i osiguranja visokostručnih geodetskih djelatnika, Fondacija upućuje, i ovim putem, zamolbu, na adrese svih onih koji su u mogućnosti, za novčanu potporu, kako bismo ovaj Projekt nastavili i sa uspjehom realizirali.

U ime Upravnog odbora predsjednik

Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

[box hint]Ukoliko se odlučite pomoći realizaciji ovog Projekta naši računi su:

UniCredit Bank d.d. Mostar

Broj računa: 3381302231663002 (KM)

Identifikacijski broj: 4227684840001.[/box]

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar