PRIOPĆENJE ZA JAVNOST- sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne

Dana 13. listopada. 2011. godine u Međugorju je održana, proširena, sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne. Sjednici su prisustvovali, pored članova Upravnog odbora i članovi Nadzornog odbora Društva, te Organizacijskog i Znanstvenostručnog odbora II. Kongresa.

U prvom dijelu sjednice rezimirani su rezultati i ocjene Kongresa, koji je, kako je to i ranije rečeno, od strane sudionika, ali i samih članova Organizacijskog i Znanstvenostručnog odbora, ocijenjen kao veoma uspješan, te je saslušan detaljan izvještaj o financijskoj bilanci prihoda i rashoda II. Kongresa. Nakon predočenog izvješća i provedene rasprave, a sukladno Zaključku sa Godišnje skupštine Društva, jednoglasno je usvojena Odluka da se najveći dio prihoda uplati na račun Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike.
Naime, kada se počelo razgovarati o organizaciji II. Kongresa jedan od tri glavna razloga (kontinuitet, stanje u geodetskoj djelatnosti) za organiziranje, bila je i mogućnost da će se organizacijom Kongresa, isključivo vlastitim angažmanom članova Društva, uspjeti osigurati sredstva koja bi donirali Fondaciji za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike te tako, barem za izvjesno vrijeme, riješiti problem sve težeg osiguranja sredstava za stipendije.
Pošto je, nakon saslušanog izvješća i rasprave, konstatirano da su ostvareni svi ciljevi Kongresa jednoglasno je usvojena odluka kojom se odobrava uplata sredstava Fondaciji u visini potrebnoj za osiguranje isplate stipendija, tijekom cijele akademske 2011./2012. godine, za 5 studenata.
Predsjednik Znanstvenostručnog odbora prisutne je izvijestio da je dio recenzenata stručnih članaka, (gospoda: Milan Rezo, Miodrag Roić i Ivan Lesko), odlučio se odreći naknade za recenzije, u visini od 1 000,00 KM, u korist Fondacije, što je primljeno sa zadovoljstvom i usvajanjem pripadajuće Odluke.
Nadamo se da će ova gesta potaći i druge da donacijom sredstava pomognu školovanju mladih, a time i indirektnom ulaganju u bolju budućnost društva.
U nastavku sjednice razgovaralo se o pojedinostima radnog posjeta Upravi za nekretnine Crne Gore u Podgorici, te ostalim tekućim pitanjima.

Priopćenje o održanom II. Kongresu o katastru u BiH

Geodetsko društvo Herceg Bosne organiziralo je II. Kongres o katastru u BiH, sa međunarodnim sudjelovanjem, na Ilidži, hotel Hollywood od 28. - 30. 09. 2011. godine, a pod pokroviteljstvom Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.
Stručnjaci koji se bave geodetsko-katastarskim poslovima, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, prezentirali su 24 stručna rada raspoređena u 6 sesija od kojih je prva bila posvećena samom otvaranju, te uvodnim prezentacijama predstavnika međunarodnih organizacija iz područja geodezije.

FIG-u, međunarodnu udrugu geodeta predstavio je g-din Iain Greenway - potpredsjednik, a prezentacijom o djelatnosti Eurogeographics-a (europske udruge državnih agencija odgovornih za katastar i kartografiju) skupu se obratio g-din Dave Lovell, izvršni direktor.

Ostale sesije raspoređene su tematski i to:

AKTUALNOSTI U ZEMLJIŠNOJ ADMINISTRACIJI,
NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA - IZAZOV ZA BUDUĆNOST,
KATASTAR KAO OSNOVA ZA PROSTORNE INFORMACIJSKE SUSTAVE,
ODRŽAVANJE I OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA
REFORME GEODETSKO-KATASTARSKOG SUSTAVA I TEHNIČKO TEHNOLOŠKI PREDUVJETI

U radu Kongresa sudjelovalo je oko 220 sudionika iz cijele Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji se izravno ili neizravno bave geodezijom i katastarsko-zemljišnim poslovima.

Sudionici Kongresa, i njihovi cijenjeni gosti, ocijenili su visokim ocjenama, kako rad Društva za koji je, jedan od sudionika u e-mail poruci zahvale rekao:“…u području geodezije u Bosni i Hercegovini Geodetsko društvo Herceg Bosne, podržano našim kolegama djelatnim u Federalnoj geodetskoj upravi, zasigurno predstavljaju perjanicu i pokretača svekolikih aktivnosti geodezije u Bosni i Hercegovini…“, tako i organizaciju Kongresa i kvalitetu prezentiranih radova.

Za očekivati je da će saslušani stručni radovi, razmijenjena iskustva sudionika i izlaganje visokih gostiju iz inozemstva, od kojih smo čuli regionalna, europska i svjetska iskustva na području katastra i geodezije, pomoći da se definiraju pravci budućeg razvitka geodetskog sustava.

Napominjemo da na našoj stranici uskoro možete preuzeti/pogledati Zbornik radova sa Kongresa, na stranici FIG-e, (www.fig.net) objaviti će se dojmovi potpredsjednika, g-dina Iaina Greenwaya, a u foto galeriji možete pogledati fotografije sa događaja koji je ocijenjen kao jedan od najznačajnijih događaja na području katastra i geodezije u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, ove godine.

II. KONGRES O KATASTRU U BIH ILIDŽA 28.09. - 30.09.2011. - RADOVI I PREZENTACIJE

A) Uvodna predavanja - predstavljanje međunarodnih organizacija iz područja geodezije 
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Iain Greenway, potpredsjednik FIG-a  Uloga FIG-a    
 Dave Lovell, izvršni direktor Eurogeographisca  Potpora katastru, registraciji zemljišta i kartografiji u Europi    

 

B) Aktualnosti u zemljišnoj administraciji 
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Prof.dr.sc. Midrag Roić, Ivan Lesko dipl.ing.geod.  Treba li se katastrom provoditi zemljišna politika    
 Samira Leskovac dipl.ecc., Edib Mehmedović, dipl.ing.geod.  Projekt registracije zemljišta u FBiH  - Aktivnosti projekta u periodu 2007-2011 godina    
 Nenad Tesla dipl.ing.geod.Desanka Popović dipl.ing  Svojinska evidencija u Republici Srbiji    
 Prof.dr.sc. Tihomir Gligorić, Doc.dr.sc. Milan Blagojević  Osvrt na neka nerazumijevanja Zakona o katastru Republike Srpske    
 Ivan Lesko dipl.ing.geod, Goran Dujić dipl.iur.  Prijelazno rješenje za usklađivanje katastra zemljišta zasnovanog na novoj izmjeri i zemljišnih knjiga    

 

C) Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - izazov za budućnost
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Željko Obradović dipl. ing. geod. Infrastruktura prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine
Mr. sc. Ljerka Rašić Nova uloga geodetskih uprava u regiji – koordinator uspostave   infrastrukture prostornih podataka

Doc. dr. sc. Vlado Cetl,
Prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić,
Marina Zeljko mag. ing. geod. i geoinf.,

INSPIRE i katastarski podaci
Mr. sc. Slobodanka Ključanin, Kemal Osmanović dipl. ing. geod.,  Geoportal u fukciji servisiranja prostornih podataka  

Mr. sc. Dušan Jovanović,
Prof. dr. sc. Miro Govedarica,
Mr. sc. Vladimir Pajić
Ivan Alargić mag. ing.,

Model Administrativnih jedinica i Adresnog registra u skladu sa INSPIRE direktivom

 

D) Katastar kao osnova za prostorne informacijske sustave
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Prof.dr.sc. Miro Govedarica, Aleksandra Ristić mag.ing., Mr.sc. Dubravka Bošković, Đorđe Pržulj mag.ing.  LADM profil za Republiku Srpsku    
Branka Barišić dipl. ing. geod., 

Prof. dr. sc. Željko Bačić

 Primjena modernih tehnologija u uspostavi pomorskog dobra u Hrvatskoj    

Mr. sc. Stojanka Branković

Masovna procena vrednosti nepokretnosti  
Snežana Rakočević,  dipl. ing. el. Korišćenje podataka Uprave za nekretnine  

 

E) Održavanje i obnova katastra i zemljišnih knjiga
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Ferid Durmišević dipl. ing. geod Održavanje premjera i katastra zemljišta  - kritički osvrt na postojeću praksu

Tomislav Tomić dipl. ing. geod.,
Adelko Krmek dipl. ing. geod.,
Nikolina Vukanović dipl. ing. geod.

Otklanjanje grešaka u katastarskom operatu otkrivenih kroz izradu BPKN  

Ivica Mićanović dipl. ing. geod.

Ažuriranje baze podataka zemljišne knjige podacima usklađivanja katastra i zemljišne knjige i podacima o nekretninama u etažnom vlasništvu  

Vesna Latinović dipl. iur.,
Anđelka Bonić dipl. iur.

Zamjena zemljišne knjige - organizirani pristup

Mr. sc. Dragan Macanović

Katastar nepokretnosti u Republici Srpskoj

 

F) Reforme geodetsko katastarskog sustava i tehničko tehnološki preduvjeti
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Darko Mišković dipl. ing. geod., Projekat “BiHPOS” – uspostava mreža permanentnih GNSS stanica za prostor BiH

Dr. sc. Marijan Marjanović,
Prof. dr. sc. Željko Bačić,
Prof. dr.sc. Tomislav Bašić,

CROPOS – on-line transformacijske usluge

 Dr. sc. Mirza Ponjavić, Obrad Dragičević dipl. ing. geod.,

 Razvoj tehničkih standarda za stvaranje podataka zemljišnog informacijskog sistema BiH    

Mr sc. Ivan Landek,
Igor Vilus dipl. ing. geod.,

Ažuriranje temeljne topografske baze (TTB) i izrada ažuriranih listova TK25

Prof. dr. sc. Željko Bačić,
Prof. dr.sc. Tomislav Bašić

 Modernizacija programa obrazovanja geodetskih stručnjaka u skladu s reformom geodetsko-katastarskog sustava u Hrvatskoj    

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar