OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA FONDACIJE

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2023./2024. godinu.
2. Ukupno se dodjeljuje 2 stipendija u iznosu po 300 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike.
3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja.
4. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike, državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
5. Tražena dokumentacija za Natječaj, obrasci i ostale podrobne obavijesti na web stranici Fondacije: https://gdhb.ba/fondacija

Upravni odbor Fondacije

Održan 16. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije – HKOIG, u suradnji s Council of European Geodetic Surveyors – CLGE, organizirala je 16. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE pod nazivom „Upravljanje kriznim situacijama“, koji je održan od 25. do 28. listopada 2023. godine, u hotelu Parentium u Poreču.

16 simpozij 2

Simpozij je svečano otvorio potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Uz gospodina Branka Bačića, pozdravne govore održali su predsjednica Organizacijskog odbora Simpozija, Blaženka Mičević, predsjednica Znanstveno-stručnog odbora Simpozija Ivana Racetin, dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mladen Zrinjski, gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo Loris Peršurić, predsjednik Europskog vijeća geodeta – CLGE Vladimir Krupa, predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Ivan Kalina i glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić. 

V. Kongres o katastru u BiH - Neum - RADOVI I PREZENTACIJE

I. OTVARANJE KONGRESA I POZVANA PREDAVANJA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Tomaž Petek Uloga Slovenske zemljišne administracije u programu Zeleni dogovor    
Nedim Tuno Novi geodetski premjer BiH 1953. -1992.    
Maho Taso Važnost postojanja detaljnog i pouzdanog RCN kroz njegov utjecaj na tržišne procjene nekretnina i efikasnost tržišta nekretnina    

 

II. PREZENTACIJA AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Željko Obradović Uspješna Zemljišna administracija temelj gospodarskog razvitka    
Nedžad Pašalić Nova Arhitektura zemljišnoknjižnog i katastarskog informacijskog sustava u F BiH    
Denis Tabučić Planirani projekti sektora zemljišne administracije u FBiH    
Sead Hadžić Izlaganje podataka izmjere u F BiH    

 

III. OSNIVANJE KATASTRA I DRUGIH REGISTARA KROZ LEGISLATIVU I PRAKSA
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Boris Tundžev, Zorančo Mukanov, Eleonora Stefanovska, Stojče Galazovski Popisni katastar kao pravni temelj pri uspostavljanju katastra nekretnina - nedostaci i njihovo otklanjane    
Antonio Šustić, Maja Pupačić Katastarska izmjera mjera za učinkovito upravljanje, planiranje i gospodarenje prostorom     

Sara Mihaljević

Izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta u praksi    

Dragan Macanović, Mijo Rajič, Milana Čičić, Dragana Skorup, Miroslav Vujasinović, Slavko Vasiljević

Značaj osnivanja i poteškoće u postupku osnivanja katastarskih evidencija u Bosni i Hercegovini    
Tatjana Sarajlić, Milena Josipović, Srđan Sarajlić Potreba i značaj izvođenja novih premjera u Republici Srpskoj    
Nikola Udovičić, David Lončar, Vlado Cetl, Hrvoje Matijević, Tomislav Tomić Poboljšanje adresnog registra grada Mostara    

  

IV. NOVE TEHNOLOGIJE U KATASTRU
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Jakup Fetai Analiza kvalitete katastarskih podataka o granicama zemljišnih čestica    

Mirsad Fajić, Ivan Lesko, Nedžad Pašalić

Aplikacije za vođenje katastra u BiH/Federaciji BiH    

Rinaldo Paar, Hrvoje Tomić, Miodrag Roić, Siniša Mastelić-Ivić

Analiza mogućnosti uporabe bespilotnih letjelica za potrebe održavanje katastra    

Slobodanka Ključanin, Ivana Bošković

Evidentiranje solarnih panela i elektrana u bazi podataka katastra nekretnina i temeljnoj topografskoj bazi podataka M=1:10000    

Miroslav Vujasinović, Dragana Skorup, Sanja Tucikešić, Ankica Milinković

Primjena novih tehnologija za potrebe provođenja zakonskih okvira u Republici Srpskoj    

 

V. PLATFORMA ZA PROSTORNI I GOSPODARSKI RAZVITAK
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Zvonimir Nevistić, Željko Bačić Infrastruktura prostornih podataka svemirskih istraživanja: status i mogućnosti poboljšanja    

 Vlado Cetl, Danko Markovinović, Jerko Leventić, Denis Tabučić, Jelena Zelić, Jasmin Ćatić, Željko Obradović

Strategija razvoja IPP-a Federacije BiH 2023. – 2027.    

Jasmin Taletović, Maida Zejnić, Haris Čitak, Elvir Ferhatbegović ko

Unapređenje web baziranog informacijskog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih podataka i planskih dokumenata Kantona Sarajevo    
Jasmin Taletović, Maida Zejnić, Haris Čitak, Jasmin Ćatić Uspostava Kataloga meta podataka prostorno-planskih dokumenata Kantona Sarajevo    
Ariana Bakija Lopac, Ante Rupić Sustav katastra infrastrukture u Republici Hrvatskoj    
Marijan Grgić, Julia Geiger, Philipp Meixner BIM -primjena prostornih podataka visoke rezolucije za učinkovito upravljanje infrastrukturom    

 

VI. PRAVO, PROJEKTI I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI U KATASTRU
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Dijana Brkić  Uloga notara u prevenciji nastanka sporova    

 Boris Tundžev, Eleonora Stefanovska, Zorančo Mukanov

 Predbilježba zgrada u fazi izgradnje u katastar nekretnina    
 Eleonora Stefanovska, Nataša Cvetićanin, Eva Ivanovska Taušanova, Aleksandra Marovska Stoilovska   Podaci koji se upisuju u katastar nekretnina kroz prizmu sudske prakse    
 Željko Obradović, Denis Tabučić, Samira Leskovac, Ivan Lesko  Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH, ostvareni rezultati i perspektive    
 Rinaldo Paar  Hrvatsko geodetsko društvo od 1993 do 2023 i njegov utjecaj na katastar u Republici Hrvatskoj    
 Doris Pivac, Miodrag Roić, Josip Križanović, Rinaldo Paar, Siniša Mastelić-Ivić  Dostupnost katastarskih podataka u Bosni i Hercegovini    

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar