Godišnjak 2005.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

I. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2005 ................................................9

• Margareta Dodik                                                            
Godišnja skupština Geodetskog društva Herceg-Bosne ..........................11
Izvješće o radu za razdoblje svibanj 2004. – svibanj 2005  ..................18
Izvješće o financijskom poslovanju ..........................................21
• Margareta Dodik                                                            
Stipendiranje studenata na geodetskom fakultetu u ak. 2005./2006.. ..........22
• Margareta Dodik                                                            
Studijsko putovanje "Listopad 2005." ........................................25
II. AKTUALNOSTI .............................................................37
• Ivica Mićanović                                                            
GTZ projekt "Obnova katastra u Bosni i Hercegovini" .........................39
• Jean-Luc Horisberger                                                       
Projekt zemljišne administracije u BiH ......................................43
• Obrad Dragičević                                                           
Razvoj tehničkih standarda za stvaranje zemljišnog informacionog sistema BiH .47
• Ivan Lesko
Geodeti u BiH................................................................51
III. STRUČNI ČLANCI .........................................................57
•Zdravko Galić, Jarmila Maksimović                                           
Geoinformacijski sustav grada Labina ........................................59
• Milan Rezo, Zlatan Novak                                                   
Primjena i točnost RTK metode ...............................................69
• Ivan Lesko                                                                 
Harmonizacija podataka katastra nekretnina i ZK pojedinačnim pristupom ......79
•Vinko Ivanković, Pava Kolak, Vjekoslav Kvesić                               
HE Mostarsko blato ..........................................................89
•Mateo Vrlika                                                                
Upotreba GIS-a u telekomunikacijama .........................................93
IV. VIJESTI..................................................................97
• Nedjeljko Frančula, Miljenko Solarić                                       
Mreža 1224 permanentne GPS-stanice u Japanu .................................99
•Vedran Solarić                                                              
QVE VADIS, GALILEO? .........................................................101
•Darko Raspudić                                                              
GALILEO_Ciljevi i razine usluga .............................................104
• Adelko Krmek                                                               
Magistrirali u 2005. ........................................................105
Diplomirali u 2005. .........................................................105
• Miljenko Lapaine                                                           
Admir Mulahusić, magistar tehničkih znanosti iz polja geodezije .............107
•Margareta Dodik                                                             
Predstojeći događaji ........................................................110
V. PREGLED STRUČNOG TISKA I SOFTVERA ........................................111
•Eduard Križaj                                                               
Objavljivanje knjige «Geodetske priče» autorice Branke Seissel ..............113
• Nedjeljko Frančula                                                         
Časopis GIS@DEVELOPMENT .....................................................115
• Nedjeljko Frančula, Dražen Tutić
Geotrans – slobodni program za transformaciju između različitih koordinatnih
sustava, kartografskih projekcija i geodetskih datuma .......................116
VI. POGLED U PROŠLOST .......................................................119
•Margareta Dodik                                                             
Mi, nekada davno i ne tako davno ............................................121
•Margareta Dodik
I ovo je geodezija! .........................................................126
VII. IN MEMORIAM ............................................................129

Preuzmite

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar