Godišnjak 2004.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

I. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2004 ...........................................................9

•Margareta Dodik                                                                        
Godišnja skupština Geodetskog društva Herceg-Bosne .....................................11
Izvješće o radu za razdoblje svibanj 2003. – svibanj 2004 ..............................19
Izvješće o financijskom poslovanju .....................................................22
•Margareta Dodik                                                                        
Stipendiranje studenata na geodetskom fakultetu u ak.2004./2005.. ......................23
•Margareta Dodik                                                                        
Studijsko putovanje "listopad2004" .....................................................25
II. GEODETSKI PROJEKTI .................................................................33
• Adelko Krmek                                                                          
Realizacija projekta izrade digitalnih katastarskih planova ............................35
• Stipica Oreč                                                                          
Projekt izrade DKP-a u Srednjebosanskom kantonu ........................................39
• Darko Raspudić, Darko Mišković, Lazo Sikimić                                          
Projekt izrade digitalne topografske karte M 1:25 000 za područje Bosne i Hercegovine ..43
III. STRUČNI ČLANCI ....................................................................47
•Dalibor Marinčić, Vinko Bilopavlović                                                   
Geoinformacijski sustavbunarskih bušotina ..............................................49
•Zlatko Modrinić, Petar Nikolić                                                         
Katozor u funkciji katastra nekretnina .................................................59
•Vinko Ivanković, Pava Kolak, Vjekoslav Kvesić                                          
Pripreme za izgradnju HE Mostarsko Blato ...............................................65
IV. VIJESTI.............................................................................71
• Margareta Dodik                                                                       
Prva poslijeratna generacija geodetskih tehničara u Mostaru_generacija 2000./2004. .....73
•Dalibor Marinčić                                                                       
Mediteranska konferencija - MeCEO ......................................................75
•Miljenko Lapaine                                                                       
Osnovano Društvo za geoprostorne informacije jugoistočne Europe ........................79
• Adelko Krmek                                                                          
Diplomirali u 2004. ....................................................................81
• Margareta Dodik                                                                       
Predstojeći događaji ...................................................................82
V. PREGLED STRUČNOG TISKA ..............................................................83
•Nedijeljko Frančula                                                                    
GIS – a short introduction .............................................................85
•Nedijeljko Frančula                                                                    
Geodetski i srodni časopisi u bazama podataka ISI-a ....................................86
•Nedijeljko Frančula                                                                    
Novi časopis - Kartografija i geoinformacije ...........................................88
VI. POGLED U PROŠLOST ..................................................................91
•Ivan Lesko                                                                             
20. godina Zakona o premjeru i katastrunekretnina ......................................93
• Adelko Krmek                                                                          
Stari dokumenti.........................................................................101
VII. IN MEMORIAM .......................................................................103

Preuzmite

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar