STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE IZ BiH u ak. 2004./2005

Geodetsko društvo Herceg-Bosne u svom djelovanju daje veliki značaj  trajnoj izobrazbi svojih članova, kao i izobrazbi budućih generacija geodetskih stručnjaka.

Iz preostalih  sredstva u ak. 2004./2005. godini, uz smanjenje stipendija za 30 %,

stipendirali smo niže navedene studente;

Redni broj.

Ime i prezime

Grad

Godina

1.

Josipa Tomić

Posušje

I.

2.

Josip Petrović

Tomislavgrad

I.

3.

Nikola Cvjetković,

Kiseljak

I.

4.

Ivan Leo Jović

Kiseljak

I.

5.

Ružica Mrkonjić

Žepče

I.

6.

Jelena Mrkonjić

Žepče

I.

7.

Nina Prce

Mostar

I.

8.

Darko Gešvind

Mostar

I.

9.

Dijana El-Mazareh

Novi Travnik

II.

10.

Marija Kovačević

Tomislavgrad

II.

11.

Branimir Marinčić

Tomislavgrad

II.

12.

Vedran Peran

Prozor-Rama

II.

13.

Ante Rezo

Posušje

II.

14.

Slavica Bevanda

Mostar

IV.

15.

Ajla Bakalbašić

Banja Luka

V

16.

Tanja Koren

Čapljina

V

17.

Nikolina Vukanović

Stolac

V

Godišnja Skupština GD H-B 2004

Godišnja, izborna, skupština održana je na Kupresu 28. i 29. svibnja 2004.

godine sa programom aktivnosti kako slijedi:

28. SVIBNJA (PETAK) 2004. GODINE

v 1500 sati Godišnja Skupština GD HB,

v 1700 sati Predavanja:

1. prof.dr. Tomislav Bašić, Geodetski fakultet u Zagrebu

“Dvije temeljne geodetske mreže R Hrvatske”

2. Dalibor Marinčić, dipl. inž. geod, Elektroprivreda HZ H-B

“GIS-teorija i primjena”

v 2000 sati Svečana večera, s plesom i tombolom

29. SVIBNJA (SUBOTA) 2004. GODINE

v 1000 sati Predstavljanje:

“Godišnjak 2003”

v 1100 sati Stručna prezentacija:

Darko Raspudić, dipl. ing. geod. Uprava za geod. i im.-pr. poslove HNŽ/K

Adelko Krmek, dipl. ing. geod. Uprava za geod. i im.-pr. poslove HNŽ/K

Projekt izrade digitalnih katastarskih planova

I. Faza " Izrada georeferenciranih rasterskih planova"

v 1200 sati Okrugli stol*

"Aktualni trenutak geodezije u BiH"

(*sudionici sa pozivnicom organizatora)

Kupres 2004._2


Po planiranom Programu aktivnosti skupštinskih dana započelo se sa samom Godišnjom skupštinom koju je otvorio predsjednik, g-din Ž. Obradović, pozdravivši prisutne; članove Geodetskog društva Herceg-Bosne i njihove goste; iz R Hrvatske gospodu Mirka Alilovića, zamjenika ravnatelja Državne geodetske uprave, dr. Zdravka Kapovića, dekana Geodetskog fakulteta iz Zagreba, Tomislava Bašića, redovitog profesora Geodetskog fakulteta u Zagrebu, mr. Milana Rezu, asistenta na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, Ivicu Mićanovića voditelja projekta "KATASTAR" GTZ-a, potom mr. Antoniju Sikimić ispred Federalne geodetske uprave iz Sarajeva i g-dina Jozu Perića ispred Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije, te predstavnike srodnih geodetskih Društava gospodu; Voju Crepulju i Jadranka Ivića iz R Srpske, Radu Fazlića i Fuada Bilajaca iz Tuzle, i Eldina Đonlagića iz kantona Sarajevo, koji su se pozdravnim govorima također obratili sudionicima skupa.

Po okončanju ovoga, protokolarnog, dijela Skupštine Predsjednik je predložio dnevni red koji je aklamacijom i usvojen nakon čega se prešlo na rad po točkama istog u kojima su se nakon podnesenih; Godišnjeg izvješća o radu Društva, Izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju, Program rada Društva, Prijedlog Proračuna, i rasprave, isti jednoglasno usvojili.

g-din Ivan Lesko podnosi Godišnje izvješće o radu

Kako, sukladno čl. 13. Statuta Geodetskog društva HB H-B, mandat predsjednika Skupštine, predsjednika Društva, članova Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti traje dvije godine,a kako je ova Godišnja skupština bila izborna, to je, u daljnjem tijeku rada, nakon razrješenja nositelja dosadašnjih funkcija, slijedio izbor članova za pojedina tijela Društva.

Uz poštivanje Statuta i izbornu proceduru za naredni, dvogodišnji mandat, izabrani su za:

Predsjednika Skupštine Društva; Toni Bukovac

Predsjednika Društva; Stipica Oreč

i članove tijela Društva;

Upravnog odbora;

Miroslav Musa,

Vinko Ivanković,

Margareta Dodik,

Ivan Medić,

Tomo Crnogorac,

Zdravko Prka,

Ivan Lesko,

Željko Obradović,

Dalibor Marinčić,

10. Jozo Radman,

Nadzornog odbora:

Adelko Krmek,

Antonela Slišković,

Branka Ivić,

Suda časti:

Andrija Đajić,

Blaž Kesić,

Julijana Zovko

Kupres 2004._4Na Skupštini je usvojena i Odluka o promjeni adrese sjedišta Društva koja bi ubuduće glasila: Mostar, Stjepana Radića 3, čime se iscrpio predviđeni Dnevni red, te je Predsjednik Skupštine uz zahvalu gostima i sudionicima zatvorio Skupštinu.

Nakon kratke stanke, prof. dr. Tomislav Bašić s Geodetskog fakulteta u Zagrebu održao je predavanje u kome je predstavio dvije temeljne mreže u R Hrvatskoj, koje se veoma dojmilo prisutnih članova Društva prvenstveno iz razloga što je uopće moguće da se i najzahtjevniji poslovi iz domena geodezije, kao što su gravimetrijska mjerenja, obave u nama bliskom okruženju i od stručnjaka sa kojima imamo, dugogodišnju, veoma dobru suradnju i koji su deklarirani prijatelji Društva.

Predavanje Dalibora Marinčića, dipl. ing. geod. iz Mostara o Geoinformacijskim sustavima (GIS) u teoriji i praksi predstavljeno je na veoma primamljiv način koji je mogao zadovoljiti i one koji o tome znaju dosta, ali i one koji će ponukani predavanjem poželjeti da im primjena GIS-a što prije olakša svakodnevni rad.


U sklopu svečane večere sa zabavnim programom po prvi put je organizirana, ali i veoma dobro primljena, tombola, za koju su nagrade dobivene od sponzora i prijatelja Društva.

Posebno moramo istaći gestu većeg broja sretnih dobitnika koji su svoje dobitke poklonili Društvu za brigu o osobama sa posebnim potrebama "Nazaret" u Mostaru i novo uspostavljenom katastru općine Dobretić.


Drugog dana skupa Dekan Geodetskog fakulteta u Zagrebu Zdravko Kapović predstavio je "Godišnjak 2003" o kome je govorio sa mnogo topline, rekavši da je posebno prijatno iznenađen sadržajem, znajući iz vlastitog iskustva koliko truda treba da se napravi neka edicija, a posebno ovako bogata stručnim člancima i drugim zanimljivostima, ocjenjujući naše glasilo veoma visokom ocjenom.

Stručnu prezentaciju projekta "Izrada digitalnih katastarskih planova - I Faza, izrada georeferenciranih rasterskih planova", Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K održali su djelatnici Uprave Adelko Krmek i Darko Raspudić koji su govorili o sadržaju i cilju samog Projekta, dok je ravnatelj Uprave g-din Ivan Lesko govorio o realizaciji koja je već započela i koja predstavlja veliki iskorak u cilju modernizacije geodetske djelatnosti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Skup je okončan okruglim stolom na temu: "Aktualni trenutak geodezije u BiH" koji je Društvo organiziralo imajući u vidu neophodnost poboljšanja statusa geodetske struke i mnogobrojne neriješene probleme u geodetskoj djelatnost kao što su: nedefiniran ustroj geodetske djelatnosti, donošenje novih zakona iz geodetske djelatnosti, primjenu Zakona o zemljišnoj knjizi, nedefiniran status privatne djelatnosti, neophodnu modernizaciju, te nedostatak stručnog kadra.

Studijsko putovanje - Listopad 2003

Putovanje smo započeli u petak 17. listopada 2003. godine kada smo u ranim jutarnjim satima krenuvši iz Mostara (sa stankama u Širokom Brijegu, Posušju, Tomislavgradu, Bugojnu, Gornjem Vakufu i Jajcu na kojima su nam se pridruživale ostale kolege iz Središnje Bosne) stigli na naše prvo odredište – Zagreb. Tu nam je nakon kontakata sa organizatorima skupa i uz veliku pomoć ravnatelja Geodetske uprave R Hrvatske g-dina Željka Bačića pružena mogućnost da pod veoma povoljnim uvjetima nazočimo dijelu, u uvodu spomenute manifestacije, dobijemo kompletne materijale sa skupa i razgledamo izložbu u sklopu iste.

Prepuni dojmova nakon srdačnog dočeka i domjenka koji su nam priredila gospoda iz Geodetske uprave R Hrvatske i onoga što smo vidjeli na skupu napustili smo Zagreb i krenuli ka drugoj odrednici našeg putovanja – Varaždinu.

U Varaždinu smo imali dvije zadaće; posjet katastru općine Varaždin koji spada u red najboljih i najopremljenijih katastara u Hrvatskoj bio je susret sa nečim za većinu potpuno novim iskustvom; katastarskim planovima u digitalnom obliku i automatskoj obradi katastarskih podataka.

Oprostivši se od naših ljubaznih domaćina, koji su žrtvovali svoj slobodni dan da nam budu na usluzi, krenuli smo u pratnji turističkog vodiča u obilazak povijesne jezgre Varaždina i čuvenog Varaždinskog groblja. Dan smo zaokružili razgledanjem dvorca Trakoščan i time potvrdili poslovičnu izdržljivost geodeta.

Treći dan putovanja bio je određen za povratak, uz zadržavanje na Plitvicama gdje smo naoružani kartama i voljom uspjeli da žustrim i na teren naviklim koracima  obiđemo svih 16 predivnih i nezaboravnih jezera.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar