Studijsko putovanje „Listopad 2010“

Geodetsko društvo Herceg – Bosne organiziralo je od 05. listopada do 10. listopada 2010. tradicionalno studijsko putovanje na kome je sudjelovalo 47 članova Društva.

Međugorje 2010._10Cilj ovogodišnjeg tradicionalnog studijskog putovanju bio je Bern, točnije njihov Federalni ured zadužen za sve poslove vezane za geodeziju u Švicarskoj - SWISSTOPO koji djeluje u okviru jednog odjela Ministarstva obrane.
Radni posjet odvijao se u dva dijela: terenskog, gdje smo se na licu mjesta upoznali sa provedbom projekta melioracije i komasacije u okviru koga je riješeno pitanje regulacije toka rječice Chrouchtalbach u blizini mjesta Krauchthal, i drugog u okviru koga smo posjetili središnji ured u Bernu.
Tu nas je pozdravio direktor, gosp. Jasn-Phillippe Amstein, nakon čega je g-din Jean –Pol Miserez započeo sa prezentacijom pod nazivom „Geoinformacije u Švicarskoj“ u čijem nas je uvodnom dijelu upoznao sa osnovnim informacijama o svojoj zemlji, koje je uređenje slično kao u BiH, odnosno imaju tri nivoa vlasti, 26 kantona udružena u saveznu državu.

Oblast geodezije je uređena dosta specifično, sve im je „pokriveno“ preciznim zakonskim odredbama, imaju proračun od 55 000 000 CHF od čega su, više od polovine, vlastiti prihodi, a ostatak dobivaju od države.
Zanimljivi su bili i statistički podatci o Švicarskoj: površina je oko 41 000 km², od čega je oko 23% površine preko 2000 metara nadmorske visine, i oko 2% na 4000 metara.

SWISSTOPO ima oko 300 uposlenih koji rade u 6 sektora: Geodezija, Topografija, Kartografija, Federalni direktorat za katastarski premjer, Švicarski geološki premjer i COGIS - odjel za koordinaciju, ne samo gore spomenutih odjela već i svih drugih aktivnosti
vezanih za geodetske podatke.

Kao organizacija koja pruža usluge SWISSTOPO-o je neovisan u suradnji s saveznom vladom, kantonima, općinama, kao i sa ovlaštenih 400 geodeta, a na principu decentraliziranog javno-privatnog partnerstva.

Nakon opsežnog uvodnog dijela prešlo se na samu prezentaciju „Geoinformacije u Švicarskoj“.
Geoinformacije su geografski podatci za prostornu orijentaciju i opisuju stanje i karakteristike zemlje u smislu koordinata, imena mjesta, poštanske adrese i mnoštvo drugih podataka.
U današnjem modernom društvu uprave, gospodarstva i znanosti, kao i u privatnom sektoru su temelj za procese planiranja, mjera i odlučivanja svih vrsta.
Geoinformacijama se koriste praktično u svim sferama života: transport, energija, ekologija i zaštita okoliša, informatike i telekomunikacija, obrazovanja, kulture, osiguranja i zdravstvene zaštite, nacionalne obrane i sigurnosti, civilnoj zaštiti, a u poslovnom svijetu neophodne su za većinu raznolikih planova i odluka i obzirom na ogroman politički i gospodarski potencijal, geoinformacije su prvorazredni ekonomski resurs.

Što je bio sadržaj same prezentacije g-dina Jean–Pol Misereza možete, u izvornom obliku, preuzeti, a opširnije o putovanju, što smo vidjeli i naučili biti će objavljeno u narednom izdanju našeg Godišnjaka.

PRIOPĆENJE O PROVEDBI PROGRAMA STIPENDIRANJA STUDENATA

Kako možete vidjeti, pod „Arhiva“ na našoj web stranici, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, godinama je nastojalo osigurati sredstva za provedbu Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na veliku žalost u tome nismo uspjeli do kraja, i kako možete vidjeti, također na web stranici (Izvješće sa Godišnje, izborne skupštine GD H-B), u tijeku su aktivnosti na osnivanju i registraciji Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. (Sa rezultatima tih aktivnosti pravovremeno ćemo vas upoznati).

Želja nam je da, iz dole navedene tabele, sagledate rezultate provedbe Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, aktualni status studenata/stipendista, kao i obveze onih koji nisu ispunili odredbe Ugovora o dodjeli stipendija zaključenog sa GD HB.


Umjesto zaključaka:
Analizom gore navedene tabele može se zaključiti da je Projekt stipendiranja studenata ipak ispunio svoj cilj. Ostaje nada da će preostali studenti koji privode kraju studij, za mjesto svog uposlenja izabrati Bosnu i Hercegovinu, a u čemu će im Društvo pružiti maksimalnu potporu.

U suprotnom, njihova obveza je da izvrše povrat dobivenih sredstava i ista će biti usmjerena u Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, kroz koju težimo da osiguramo Bosni i Hercegovini toliko potrebne visokoobrazovane geodetske stručnjake.

Priopćenje za javnost - Početak rada Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike

Geodetsko društvo Herceg-Bosne utemeljilo je Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Fondacija je počela s radom sredinom kolovoza. Na sastanku Upravnog odbora Fondacije, održanom 15. rujna 2010., usvojen je Pravilnik o stipendiranju studenata geodezije i geoinformatike, čime je finaliziran pravni okvir za rad Fondacije. Temeljem toga je Upravni odbor Fondacije počeo slati zamolbe za potporu Fondaciji na različite adrese u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne je iz svojih izvora osiguralo 2.000 KM kao inicijalna sredstva za rad Fondacije. Očekujemo da će projekt osnivanja i rada Fondacije biti prepoznat kao potreban, te da ćemo u narednom razdoblju, zahvaljujući razumijevanju pojedinaca i institucija, osigurati ostala sredstva potrebna za rad Fondacije.

Cilj Fondacije je, do kraja kalendarske godine, prikupiti sredstva kako bi se dodijelilo 10 stipendija za akademsku 2010./11. godinu, studentima geodezije i geoinformatike s prebivalištem u BiH, koji se prijave i ispune uvjete Natječaja o dodjeli stipendija raspisanog sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Fondacije.

Razlozi osnivanja Fondacije povezani su s reformama koje se u Bosni i Hercegovini provode na području zemljišne administracije (katastar i zemljišna knjiga), kao i očekivani veliki infrastrukturni projekti u budućnosti. Kroz projekt „Zemljišne administracije u BiH“, kao i kroz projekt „Registracije zemljišta“ koji se provodi uz potporu Svjetske banke, pokazalo se da će u provedbi i održivosti reformi veliki problem biti kroničan nedostatak potrebnih visokoobrazovanih geodetskih i geoinformatičkih stručnjaka u cijeloj Bosni i Hercegovini. U uvjetima realizacije velikih infrastrukturnih projekata, koji se očekuju u narednom razdoblju, ovaj problem će biti još izraženiji.

Djelovanje Fondacije je dugoročan projekt Geodetskog društva Herceg-Bosne. Planirano je da Fondacija intenzivno radi do osiguranja neophodnog broja visokoobrazovanih stručnjaka. U radu Fondacije oslanjat ćemo se, kao i u dosadašnjem radu Društva, na elan i dobru volju članova. Smatramo da su to opravdana očekivanja jer je Društvo u proteklih 15 godina svoga rada postiglo značajne rezultate, isključivo volonterskim radom njegovih članova.

Ovo priopćenje je ujedno i poziv potencijalnim donatorima da nam se pridruže kako bismo ovaj značajni Projekt uspješno zajednički realizirali. Očekujemo razumijevanje iz uvjerenja da samo znanje, stručnost i obrazovani ljudi mogu biti nositelji razvitka, te na taj način osigurati prosperitet zajednice u budućnosti.

Predsjednik UO Fondacije
Ivan Lesko, dipl.ing.geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar