Priopćenje sa sjednice Upravnog odbora

Upravni odbor Geodetskog društva Herceg-Bosne održao je svoju redovitu sjednicu, dana 05. srpnja 2010. godine sa početkom u 11³º sati, sala za sastanke općine Ravno.

Poštujući Program rada, i već ustaljenu praksu Upravnog odbora, da se sjednice istog, kada god je to moguće, održavaju na „terenu“, odnosno u nekoj od općina uposlenja članova Geodetskog društva ova sjednica se održala, po prvi put, u općini Ravno.

Nakon što je predsjednik Društva, g-din Prka, konstatirao da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, (kvorum), te pozdravio nove članove Upravnog odbora, riječ je dao domaćinu, g-dinu Andriji Šimunoviću, načelniku općine Ravno.

Načelnik je pozdravio prisutne članove Upravnog odbora i ukratko ih upoznao sa osnovnim podatcima o općini, problemima sa kojima se susreću, planovima za razvoj, te se zahvalio na dugogodišnjoj pomoći pojedinih članova Društva, koju pružaju općini u poslovima vezanim za katastar.

Uslijedilo je usvajanje dnevnog reda i rad po točkama istog, u okviru kojeg se, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, raspravljalo o održanoj Godišnjoj skupštini Društva.

Nakon rasprave usvojen je, jednoglasno, zaključak da se uspjela zadržati dostignuta visoka razina Godišnjih skupština, kako u organizaciji tako u aktualnosti i nivou održanih predavanja.

Slijedom obveze, po zaključku Skupštine, imenovana je radna skupine u sastavu: Zdravko Prka, kao koordinator, te Ivan Lesko, Stipica Oreč, Markan Zelić i Zdravka Vidović, kao članovi skupine zadužene da prati proces donošenja Zakona o izmjeri i katastru nekretnina na federalnoj razini. Radna skupina je također zadužena izraditi nacrt županijskog Zakona o katastru do jeseni.

U nastavku se raspravljalo o pripremnim radnjama, vezanim za organizaciju već tradicionalnog studijskog putovanja, gdje je usvojen prijedlog da se, uz posredovanje g-dina Horisbergera iz GTZ-a, organizira radni posjet kantonalnom katastarskom uredu u Bernu i SWISTOPO-u konfederalnom tijelu nadležnom za geodeziju, kartografiju o katastar. Usvojen je i okvirni prijedlog programa putovanja koji bi trebao da bude osnova za ponudu putničkim agencijama.

Nakon sjednice organiziran je zajednički obilazak Vjetrenice, najveće i najpoznatije špilje u Bosni i Hercegovini, zaštićenog spomenika prirode i turističke uzdanice općine Ravno.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST o održanoj Godišnjoj, izbornoj, skupštini, Geodetskog društva Herceg-Bosne

Međugorje 2010._25Po već uhodanoj, dugogodišnjoj, praksi Godišnja skupština ima svoj „radni“ i „edukativni“ dio, a kako je ovogodišnja Skupština ujedno i izborna, to je na početku zasjedanja izabran, g-din Vinko Ivanković, za novog predsjednika Skupštine. Uslijedilo je podnošenje, i usvajanje, godišnjih izvješća; o radu i financijskom poslovanju. Nakon toga su, imajući u vidu teritorijalnu zastupljenost, izabrani članovi za tijela Društva: Predsjednik Društva, Upravni i Nadzorni odbor, te Sud časti. Sukladno odredbama Statuta produžen je mandat, g-dinu Zdravku Prki, dosadašnjem predsjedniku Društva, za naredni period od dvije godine. Nakon usvajanja prijedloga Programa rada i Proračuna Društva, uslijedio je, po općoj ocjeni, vrlo važan korak u djelovanju Društva - usvajanje Odluke o osnivanju Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, Statuta Fondacije i ostalih akata potrebitih za registriranje Fondacije.

U nastavku su gospoda: Adelko Krmek, kao glavni urednik i Petar Nikolić kao prezentator, predstavili novi broj glasila Društva "GODIŠNJAK 2009", koji će se moći uskoro vidjeti na novodizajniranoj web stranica Društva, prezentiranoj, također, na ovoj Skupštini.
U uvodnom, „edukativnom“, dijelu Skupštine uvodničar, g-din Zdravko Prka, sudionike je podsjetio na ključne probleme, onih koji donose zakone vezane za geodetsku djelatnost, odnosno zemljišnu administraciju, ali i nas geodeta: neinformiranost, needuciranost i nerazumijevanje stvarnih potreba za promjenama u oblasti evidencije nekretnina u zemlji, s nadom da će održano predavanje, koje se bavilo pregledom brojnih aktivnosti Federalne geodetske uprave, i okrugli stol na temu: Održavanje katastra u novom okruženju pridonijeti rješavanju spomenutih problema. Uvodničari, na okruglom stolu, bili su gospoda Ivan Lesko i Stipica Oreč.

  • Pregledi: 657
  • Pregledi: 686
  • Pregledi: 676
  • Pregledi: 745

Nakon izlaganja g-dina Željka Obradovića, direktora Federalne geodetske uprave, u kome je naglasak bio na neusvajanju novog zakona o izmjeri i katastru, predsjednik Upravnog odbora je predložio Skupštini, jednoglasno usvojen, slijedeći zaključak: „Skupština Geodetskog društva HB zadužuje Upravni odbor da, na svojoj prvoj sjednic, formira radnu grupu čija će zadaća biti nastavak razgovora i pregovora sa svim zainteresiranim čimbenicima na razini Federacije (Federalna geodetska uprava, Federalno ministarstvo pravde, ostale udruge geodeta, Savez općina i gradova F BiH), kako bi se pronašlo odgovarajuće i opće prihvatljivo zakonsko rješenje. Radna skupina će, paralelno, pripremiti tekst nacrta županijskih zakona o katastru i pripremiti ih za raspravu i usvajanje. Nadalje, Skupština geodetskog društva H-B u potpunosti podupire sadašnji prijedlog Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, čiji predlagatelj je Federalna geodetska uprava, i koji je usvojen od strane Vlade F BiH “.
Zatvarajući Skupštinu, g-din Ivanković, zahvalio se sudionicima, posebno dragim gostima iz Geodetske uprave R Hrvatske, Geodetskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog geodetskog društva, Federalne geodetske uprave, te srodnih udruga geodeta iz F BiH, pozivajući ih na naredno zasjedanje Skupštine i stalnu „borbu“ za boljitak geodetske struke.

PRIOPĆENJE POVODOM ODRŽAVANJA GODIŠNJE SKUPŠTINE

Broj:22/10
Mostar, 18. lipnja 2010. godine

PRIOPĆENJE
POVODOM ODRŽAVANJA GODIŠNJE SKUPŠTINE

Geodetsko društvo Herceg–Bosne održat će svoju redovitu izbornu godišnju skupštinu u subotu 19. lipnja u hotelu „Grande Casa“ u Međugorju. Godišnja skupština održava se u okolnostima prijema Društva u FIG (Međunarodnu udrugu geodeta), s jedne strane, što predstavlja veliki uspjeh.

S druge strane imamo činjenicu da je Federalni parlament s dnevnog reda skinuo Zakon o izmjeri i katastru nekretnina i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zemljišnim knjiga. Na Skupštini će se sigurno raspravljati o ovom problemu. Pored uobičajenih tema koje prate svaku izbornu skupštinu, izbora novog čelništva Društva, podnošenje izvješća o radu u protekloj godini i usvajanja plana za narednu, Skupština bi trebala prihvatiti Odluku o osnivanju Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geodezije i geoinformatike. Utemeljenjem i radom Fondacije planira se stvoriti uvjete za poboljšanje kadrovskog stanja u struci.
Od pratećih aktivnosti treba istaći predstavljanje aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te održavanje okruglog stola na temu: „Održavanje katastra u novom okruženju“. U poslijepodnevnim satima članovi Društva će posjetiti Međugorsko svetište i vodopad Kravicu.
Skupštini će nazočiti uvaženi gosti: gospodin Jožef Delak, predsjednik Hrvatskog geodetskog društva, Prof. dr. Željko Bačić, ravnatelj Državne geodetske uprave RH, predstavnici ostalih udruga geodeta iz BiH i predstavnik udruge geodeta Dalmacije.

p r e d s j e d n i k

Zdravko Prka dipl. ing geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar