PRIOPĆENJE ZA JAVNOST o održanoj Godišnjoj skupštini, Geodetskog društva Herceg-Bosne, Kupres, 16. - 18. lipnja 2017. godine

Geodetsko društvo Herceg-Bosne na Kupresu je održalo Godišnju skupštinu. Uz članove Društva u radu Skupštine sudjelovali su i cijenjeni gosti iz Republike Hrvatske: zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave g. Antun Vidaković i g. Ivan Landek, predstavnici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Vladimir Krupa predsjednik UO i g. Robert Klojčnik član UO, predstavnici Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske: gđa. Biljana Katanić i gđa. Mirjana Kikić i predsjednica Društva geodeta Dalmacije gđa. Ivana Racetin.

U radnom dijelu podnesena su i usvojena: Izvješća o radu i Izvješće o financijskom poslovanju u proteklom periodu, te Program rada i Proračun za narednu godinu. Također je usvojeno i Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. U obraćanu predsjednik Ivan Lesko je istakao da je tijekom protekle godine Društvo nastavilo pozitivan trend rasta i razvitka, zahvalio članstvu na potpori i suradnji, te izradio nadu u uspješan rad Društva u budućnosti. Rad Fondacije za stipendiranje studenata karakterizira uspješno okončan Natječaj za nove stipendiste te dva uspješno potpisana Ugovora. Radni dio Skupštine završen predstavljanjem dvobroja Godišnjaka 2015. - 2016. koji je ponovno tiskan u boji te kvalitetnim sadržajem prati rad Društva u protekle dvije godine i događaje iz struke.

GDHB NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI FIG-a

U Helsinkiju (Finska) je 29. svibnja 2017. godine, u okviru „FIG Working Week 2017“ održana redovita godišnja skupština FIG-a (International Federation of Surveyors). Ovogodišnja skupština kao i sve ostale aktivnosti odvijale su se pod naslovom „Surveying the world of tomorrow-digitalisation to augmented reality“.

Skupštinu je otvorila predsjednica FIG-a Chryssy Potsiou i zaželila dobrodošlicu svim sudionicima sa svih kontinenata. Nakon utvrđivanja dnevnog reda podnijeto je izviješće o radu za prošlu godinu. U izviješću je istaknuta važnost povećanja vrijednosti geopodataka, ali i daljnja težnja pojeftinjenju i potupnom otvaranju podataka(open data). U prošloj godini se posebno isticala suradnja sa relevantnim međunarodnim organizacijama sličnih interesa (UNGGIM, FAO, WB, UNECE WPLA, CLGE...). Na poseban način istaknuta je suradnja sa Svjetskom bankom i različitim agencijama koje djeluju pod okriljem Ujedinjenih naroda.

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE „GEODET“ TUZLA

U Gradačacu je 20. svibnja 2017. godine održana redovita godišnja skupština Udruge građana geodetske struke „Geodet“, koja je ove godine bila i izborna. Sukladno uobičajenoj praksi u radu Udruge i ranije utvrđenom redoslijedu domaćinstva domaćin je bila općina Gradačac. koja je ujedno bila i izborna, a domaćin ovogodišnje skupštine, sukladno već dogovorenom redu, bila je Općina Gradačac.

gradacac1gradacac2

Zasjedanje skupštine je otvorio dosadašnji predsjednik gosp. Haris Bilajac, zaželjevši dobrodošlicu svim sudionicima. U ime Općine Gradačac i načelnika prisutne je pozdravio pomoćnik načelnika gosp. Ferid Durmišević, istaknuvši važnost i ulogu Udruge geodetske struke „Geodet“. Sudionicima skupštine obratio se i ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović, koji je, zahvalivši se na pozivu, istaknuo najbitnije aktivnosti Uprave.

Skupštini je prisustvovao predsjednik Društva gosp. Ivan Lesko, koji je pohvalio dobru suradnju dvaju društava i pozvao na njezin nastavak, poglavito u procesu usvajanja nove zakonske regulative. Prisutnima se, također, obratio i predsjednik Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske gosp. Duško Nikić, koji je izrazio želju za uspostavljanjem što tješnje suradnje društava.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar