X. sjednica Upravnog odbora GDHB - Godišnja skupština na Kupresu 08. -10. lipnja

X. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je u Mostaru dana
02. 02. 2018. godine.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne IX. sjednice.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na pripreme za Godišnju skupštinu. Odlučeno je da će se ista održati u hotelu ADRIA SKI - Kupres od 08. do 10. lipnja 2018. godine. Skupština će se održavati po ustaljenom rasporedu i satnicama dnevnih aktivnosti.
Dogovoreno je da se u stručnom dijelu Skupštine održi kraći niz prezentacija na temu aktualnih projekata u zemljišnoj administraciji. S tim u svezi potrebno je napraviti konsultacije s ravnateljem FGU gosp. Željkom Obradovićem, te kontaktirati kolege koji vode pojedine projekte i uključiti ih kao predavače.

U trećoj točki dnevnog reda razgovaralo se o izradi Godišnjaka 2017. Uslijed izočnosti Jakova Maganića kao glavnog urednika, predsjednik Društva je predstavio radni sadržaj i raspored zaduženja. Dati su i prijedlozi za stručne članke i nova zaduženja. Potrebno je lobirati za reklame u Godišnjaku i potporu za izdavanje od strane jedinica lokalne samouprave.

Od strane gosp. Prke dat je prijedlog o izdavanju monografije Društva, a povodom 25 godina djelovanja Društva. O toj temi se razgovaralo i zaključeno je da se radi o vrlo obimnom i zahtjevnom poslu, koji iziskuje pomne pripreme radnje prije donošenja konačne odluke o izradi. Zaključeno je da se u eventualnu izradu može krenuti i u 2019.g.

U četvrtoj točki dnevnog reda predsjednik UO upoznao je članove da je na posljednji natječaj za stipendiranje stigla samo jedna prijava, a potpisan je ugovor sa studenticom Anom Džal iz Livna. Potrebno je ustanoviti razloge slabog odziva i za slijedeći natječaj eventualno promijeniti uvjete dodjele stipendija.

POTPISAN UGOVOR O STIPENDIRANJU

U proteklom tjednu potpisan je Ugovor o stipendiranju sa studenticom diplomskog studija geodezije i geoinformatike Geodetskog fakulteta u Zagrebu Anom Džal.

Ugovor je u ime Fondacije za stipendiranje studenata potpisao Ivan Lesko predsjednik Upravnog odbora.
Iznos stipendije je 2000 KM za akademsku godinu. Isplata stipendije korisnici, za protekla 4 mjeseca akademske 2017./18. godine, bit će izvršena u ovom tjednu, a ostatak iznosa bit će isplaćivan mjesečno do kraja akademske godine.

Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 05.01.2018 godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2017/2018 godinu Ani Džal.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: F-01-17
Mostar, 05. siječnja 2018. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar