POTPISAN UGOVOR O STIPENDIRANJU

U proteklom tjednu potpisan je Ugovor o stipendiranju sa studenticom diplomskog studija geodezije i geoinformatike Geodetskog fakulteta u Zagrebu Anom Džal.

Ugovor je u ime Fondacije za stipendiranje studenata potpisao Ivan Lesko predsjednik Upravnog odbora.
Iznos stipendije je 2000 KM za akademsku godinu. Isplata stipendije korisnici, za protekla 4 mjeseca akademske 2017./18. godine, bit će izvršena u ovom tjednu, a ostatak iznosa bit će isplaćivan mjesečno do kraja akademske godine.

Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 05.01.2018 godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2017/2018 godinu Ani Džal.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: F-01-17
Mostar, 05. siječnja 2018. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA FONDACIJE

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2017./2018. godinu.
2. Ukupno se dodjeljuje 3 stipendija u iznosu po 200 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike.
3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja.
4. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike, državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
5. Tražena dokumentacija za Natječaj, obrasci i ostale podrobne obavijesti na web stranici Fondacije: www.gdhb.ba/fondacija

Upravni odbor Fondacije

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar