II. KONGRES O KATASTRU U BIH ILIDŽA 28.09. - 30.09.2011. - RADOVI I PREZENTACIJE

A) Uvodna predavanja - predstavljanje međunarodnih organizacija iz područja geodezije 
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Iain Greenway, potpredsjednik FIG-a  Uloga FIG-a    
 Dave Lovell, izvršni direktor Eurogeographisca  Potpora katastru, registraciji zemljišta i kartografiji u Europi    

 

B) Aktualnosti u zemljišnoj administraciji 
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Prof.dr.sc. Midrag Roić, Ivan Lesko dipl.ing.geod.  Treba li se katastrom provoditi zemljišna politika    
 Samira Leskovac dipl.ecc., Edib Mehmedović, dipl.ing.geod.  Projekt registracije zemljišta u FBiH  - Aktivnosti projekta u periodu 2007-2011 godina    
 Nenad Tesla dipl.ing.geod.Desanka Popović dipl.ing  Svojinska evidencija u Republici Srbiji    
 Prof.dr.sc. Tihomir Gligorić, Doc.dr.sc. Milan Blagojević  Osvrt na neka nerazumijevanja Zakona o katastru Republike Srpske    
 Ivan Lesko dipl.ing.geod, Goran Dujić dipl.iur.  Prijelazno rješenje za usklađivanje katastra zemljišta zasnovanog na novoj izmjeri i zemljišnih knjiga    

 

C) Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - izazov za budućnost
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Željko Obradović dipl. ing. geod. Infrastruktura prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine
Mr. sc. Ljerka Rašić Nova uloga geodetskih uprava u regiji – koordinator uspostave   infrastrukture prostornih podataka

Doc. dr. sc. Vlado Cetl,
Prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić,
Marina Zeljko mag. ing. geod. i geoinf.,

INSPIRE i katastarski podaci
Mr. sc. Slobodanka Ključanin, Kemal Osmanović dipl. ing. geod.,  Geoportal u fukciji servisiranja prostornih podataka  

Mr. sc. Dušan Jovanović,
Prof. dr. sc. Miro Govedarica,
Mr. sc. Vladimir Pajić
Ivan Alargić mag. ing.,

Model Administrativnih jedinica i Adresnog registra u skladu sa INSPIRE direktivom

 

D) Katastar kao osnova za prostorne informacijske sustave
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Prof.dr.sc. Miro Govedarica, Aleksandra Ristić mag.ing., Mr.sc. Dubravka Bošković, Đorđe Pržulj mag.ing.  LADM profil za Republiku Srpsku    
Branka Barišić dipl. ing. geod., 

Prof. dr. sc. Željko Bačić

 Primjena modernih tehnologija u uspostavi pomorskog dobra u Hrvatskoj    

Mr. sc. Stojanka Branković

Masovna procena vrednosti nepokretnosti  
Snežana Rakočević,  dipl. ing. el. Korišćenje podataka Uprave za nekretnine  

 

E) Održavanje i obnova katastra i zemljišnih knjiga
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Ferid Durmišević dipl. ing. geod Održavanje premjera i katastra zemljišta  - kritički osvrt na postojeću praksu

Tomislav Tomić dipl. ing. geod.,
Adelko Krmek dipl. ing. geod.,
Nikolina Vukanović dipl. ing. geod.

Otklanjanje grešaka u katastarskom operatu otkrivenih kroz izradu BPKN  

Ivica Mićanović dipl. ing. geod.

Ažuriranje baze podataka zemljišne knjige podacima usklađivanja katastra i zemljišne knjige i podacima o nekretninama u etažnom vlasništvu  

Vesna Latinović dipl. iur.,
Anđelka Bonić dipl. iur.

Zamjena zemljišne knjige - organizirani pristup

Mr. sc. Dragan Macanović

Katastar nepokretnosti u Republici Srpskoj

 

F) Reforme geodetsko katastarskog sustava i tehničko tehnološki preduvjeti
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Darko Mišković dipl. ing. geod., Projekat “BiHPOS” – uspostava mreža permanentnih GNSS stanica za prostor BiH

Dr. sc. Marijan Marjanović,
Prof. dr. sc. Željko Bačić,
Prof. dr.sc. Tomislav Bašić,

CROPOS – on-line transformacijske usluge

 Dr. sc. Mirza Ponjavić, Obrad Dragičević dipl. ing. geod.,

 Razvoj tehničkih standarda za stvaranje podataka zemljišnog informacijskog sistema BiH    

Mr sc. Ivan Landek,
Igor Vilus dipl. ing. geod.,

Ažuriranje temeljne topografske baze (TTB) i izrada ažuriranih listova TK25

Prof. dr. sc. Željko Bačić,
Prof. dr.sc. Tomislav Bašić

 Modernizacija programa obrazovanja geodetskih stručnjaka u skladu s reformom geodetsko-katastarskog sustava u Hrvatskoj    

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Jučer je u Mostaru održana redovita sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne. Na sastanku se, pored uobičajenih tema vezanih za rad Društva, raspravljalo i o organizaciji II. Kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini. S obzirom da bi organizacija II. Kongresa bila nastavak tradicije, koja je započeta 2007. godine, kada je Društvo uspješno organiziralo I. Kongres, Upravni odbor je nakon rasprave donio odluku da se pristupi pripremama. U tom pravcu imenovani su Organizacijski odbor, na čelu s gospodinom Adelkom Krmekom, i Znanstveno-stručni odbor, na čelu s gospodinom Ivanom Leskom. Načelno je, za kraj rujna ove godine, dogovoren termin održavanja. Formalno će pripreme za organizaciju II. Kongresa o katastru započeti početkom veljače kada će biti poslana I. Obavijest.

Po završetku sjednice Upravnog odbora održana je svečanost, kojoj su prisustvovali članovi upravnih tijela Društva, gospodin Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ravnatelji županijskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i drugi gosti. Tom prigodom potpisani su Ugovori o stipendiranju sa dvoje, od ukupno pet, stipendista naše Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Sa ostalim korisnicima Ugovori će biti potpisani u narednom razdoblju, jer zbog obveza na studiju danas nisu mogli biti nazočni prigodnoj svečanosti.

Ističemo da je Fondacija službeno s radom počela u rujnu prošle godine i od tada su prikupljena inicijalna sredstva, te proveden prvi natječaj na kojem su dodijeljene dvije stipendije studentima preddiplomskog studija geodezije i geoinformatike i tri stipendije studentima diplomskog studija geodezije i geoinformatike. Mjesečni iznosi stipendija su 200 KM za preddiplomski i 300 KM za diplomski studij.
Početak je to, nadamo se, još jedne uspješne aktivnosti u spektru brojnih aktivnosti kojima se ovo Društvo bavi.

Studijsko putovanje „Listopad 2010“

Geodetsko društvo Herceg – Bosne organiziralo je od 05. listopada do 10. listopada 2010. tradicionalno studijsko putovanje na kome je sudjelovalo 47 članova Društva.

Međugorje 2010._10Cilj ovogodišnjeg tradicionalnog studijskog putovanju bio je Bern, točnije njihov Federalni ured zadužen za sve poslove vezane za geodeziju u Švicarskoj - SWISSTOPO koji djeluje u okviru jednog odjela Ministarstva obrane.
Radni posjet odvijao se u dva dijela: terenskog, gdje smo se na licu mjesta upoznali sa provedbom projekta melioracije i komasacije u okviru koga je riješeno pitanje regulacije toka rječice Chrouchtalbach u blizini mjesta Krauchthal, i drugog u okviru koga smo posjetili središnji ured u Bernu.
Tu nas je pozdravio direktor, gosp. Jasn-Phillippe Amstein, nakon čega je g-din Jean –Pol Miserez započeo sa prezentacijom pod nazivom „Geoinformacije u Švicarskoj“ u čijem nas je uvodnom dijelu upoznao sa osnovnim informacijama o svojoj zemlji, koje je uređenje slično kao u BiH, odnosno imaju tri nivoa vlasti, 26 kantona udružena u saveznu državu.

Oblast geodezije je uređena dosta specifično, sve im je „pokriveno“ preciznim zakonskim odredbama, imaju proračun od 55 000 000 CHF od čega su, više od polovine, vlastiti prihodi, a ostatak dobivaju od države.
Zanimljivi su bili i statistički podatci o Švicarskoj: površina je oko 41 000 km², od čega je oko 23% površine preko 2000 metara nadmorske visine, i oko 2% na 4000 metara.

SWISSTOPO ima oko 300 uposlenih koji rade u 6 sektora: Geodezija, Topografija, Kartografija, Federalni direktorat za katastarski premjer, Švicarski geološki premjer i COGIS - odjel za koordinaciju, ne samo gore spomenutih odjela već i svih drugih aktivnosti
vezanih za geodetske podatke.

Kao organizacija koja pruža usluge SWISSTOPO-o je neovisan u suradnji s saveznom vladom, kantonima, općinama, kao i sa ovlaštenih 400 geodeta, a na principu decentraliziranog javno-privatnog partnerstva.

Nakon opsežnog uvodnog dijela prešlo se na samu prezentaciju „Geoinformacije u Švicarskoj“.
Geoinformacije su geografski podatci za prostornu orijentaciju i opisuju stanje i karakteristike zemlje u smislu koordinata, imena mjesta, poštanske adrese i mnoštvo drugih podataka.
U današnjem modernom društvu uprave, gospodarstva i znanosti, kao i u privatnom sektoru su temelj za procese planiranja, mjera i odlučivanja svih vrsta.
Geoinformacijama se koriste praktično u svim sferama života: transport, energija, ekologija i zaštita okoliša, informatike i telekomunikacija, obrazovanja, kulture, osiguranja i zdravstvene zaštite, nacionalne obrane i sigurnosti, civilnoj zaštiti, a u poslovnom svijetu neophodne su za većinu raznolikih planova i odluka i obzirom na ogroman politički i gospodarski potencijal, geoinformacije su prvorazredni ekonomski resurs.

Što je bio sadržaj same prezentacije g-dina Jean–Pol Misereza možete, u izvornom obliku, preuzeti, a opširnije o putovanju, što smo vidjeli i naučili biti će objavljeno u narednom izdanju našeg Godišnjaka.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar