Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 05.01.2018 godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2017/2018 godinu Ani Džal.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: F-01-17
Mostar, 05. siječnja 2018. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija tijekom redovitog diplomskog sveučilišnog studija

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2017./2018. godinu,
2. Ukupno se dodjeljuje 3 stipendija u iznosu po 200 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike,
3. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini i koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi,
4. Prednost kod dodjele stipendija imaju studenti sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave u kojima nedostaje visokoobrazovanih stručnjaka/inženjera geodezije i geoinformatike
5. Prijava na Natječaj treba da sadrži:

- Prijavu, (obrazac broj 1 na web stranici Fondacije),
- Presliku osobne iskaznice,
- Uvjerenje o prebivalištu,
- Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu,
- Prijepis ocjena za I. godinu studija za studente II. godine, odnosno presliku diplome i prijepis ocjena prediplomskog studija za studente I. godine.
- Dokaz o broju članova zajedničkog kućanstva-kućnu listu, (ovjera u općini),
- Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
- Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima,
- Osobnu izjavu da nije korisnik druge stipendije,
(obrazac broj 2 na web stranici Fondacije)
- Presliku indeksa.

6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja,


Tražene obrasce (web stranica Fondacije-www.fondacija.gdhb.ba), ispuniti i poslati na e- mail adresu Fondacije: , a originalne dokumente predati osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike,
Stjepana Radića 3. 88 000 Mostar,

s naznakom „Natječaj za stipendije“.

Rezultati Natječaja dostaviti će se na osobnu e-mail adresu kandidata.
Dodatne obavijesti na tel: 0038736326795.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Preuzmite dokumentaciju:

POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU

U proteklom razdoblju potpisani su Ugovori o stipendiranju sa studentima diplomskog studija geodezije i geoinformatike Geodetskog fakulteta u Zagrebu Andrijom Vlašićem i Ivanom Jurišićem.

Ugovore je u ime Fondacije za stipendiranje studenata potpisao Ivan Lesko predsjednik Upravnog odbora.

Iznos stipendije je 2000 KM za akademsku godinu. Isplata stipendija korisnicima, za proteklih 5 mjeseci akademske 2016./17. godine, bit će izvršena u ovom tjednu, a ostatak iznosa bit će isplaćivan mjesečno do kraja akademske godine.

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 20.01.2017 godine, d o n o s i


O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuju se stipendije za akademsku 2016/2017 godinu sljedećim podnositeljima prijave:


1. Andrija Vlašić
2. Ivan Jurišić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-01-17
Mostar, 20. siječnja 2017. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija tijekom redovitog diplomskog sveučilišnog studija

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija


1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2016./2017. godinu,

2. Ukupno se dodjeljuje 3 stipendija u iznosu po 200 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike,

3. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini i koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi,

4. Prednost kod dodjele stipendija imaju studenti sa prebivalištem u općinama u kojima nedostaje visokoobrazovanih stručnjaka/inženjera geodezije i geoinformatike

5. Prijava na Natječaj treba da sadrži:
- Prijavu, (obrazac broj 1 na web stranici Fondacije),
- Presliku osobne iskaznice,
- Uvjerenje o prebivalištu,
- Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu,
- Prijepis ocjena za I. godinu studija za studente II. godine, odnosno presliku diplome i prijepis ocjena prediplomskog studija za studente I. godine.
- Dokaz o broju članova zajedničkog kućanstva-kućnu listu, (ovjera u općini),
- Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
- Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima,
- Osobnu izjavu da nije korisnik druge stipendije, (obrazac broj 2 na web stranici Fondacije)
- Presliku indeksa.


6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja,

Tražene obrasce (web stranica Fondacije-www.fondacija.gdhb.ba), ispuniti i poslati na e-mail adresu Fondacije: , a originalne dokumente predati osobno ili preporučeno na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, Stjepana Radića 3. 88 000 Mostar, s naznakom „Natječaj za stipendije“.
Rezultati Natječaja dostaviti će se na osobnu e-mail adresu kandidata.
Dodatne obavijesti na tel:0038736326795.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Preuzmite dokumentaciju:

Obavijest

Obavještavaju se svi zainteresirani studenti da je JP Elektroprivrede HZ HB objavilo Natječaj za dodjelu 100 stipendija redovitim studentima u akademskoj godini 2015/2016, a od toga i 2 (dvije) stipendije redovitim studentima geodetskoga fakulteta:

 

1 stipendija preddiplomskoga studija

1 stipendija diplomskoga studija

 

Sve daljnje informacije možete preuzeti na http://www.ephzhb.ba/2016/02/natjecaj-za-dodjelju-stipendija-u-akademskoj-2015-2016/

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar