XVII. sjednica Upravnog odbora – Godišnja Skupština na Kupresu 21. - 23. Lipnja

XVII. sjednica Upravnog odbora, održana je 27. 02. 2019. godine u uredu Geodetske uprave HNŽ-a u Mostaru. Sjednici su prisustvovali Ivan Lesko, Jakov Maganić, Mladen Mitrović i Svijetlana Šego. Zdravko Prka nije prisustvovao sjednici iz opravdanih razloga. Sjednici su još prisustvovali Adelko Krmek, predsjedavajući Organizacijskog odbora IV. Kongresa o katastru, kao i Tomislav Tadić.

Nakon čitanja i kratke rasprave dnevni red je jednoglasno usvojen te se pristupilo daljnjem radu sjednice.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne XVI. Sjednice.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na pripremne radnje za Godišnju skupštinu GDHB koja će se održavati u hotelu Adria Ski Kupres pri čemu je predsjedavajući Ivan Lesko izvijestio članove da je datum održavanja 21.-23. 06. potvrđen, te izvršena rezervacija za cca 80 osoba.

U trećoj točki dnevnog reda Ivan Lesko predstavio je predložak prve obavijesti o IV Kongresu o Katastru. Nakon kratke rasprave predložak prve obavijesti je jednoglasno usvojen s određenim izmjenama. Adelko Krmek obavezao se da će kontaktirati tiskare te poslati zahtjeve za dostavu ponuda za tisak. Tomislav Tadić zadužen je za grafički dizajn materijala ovogodišnjeg Kongresa. Usvojena je i visina kotizacije za sudjelovanje na Kongresu, u iznosu od 220 KM za pravovremenu registraciju, te 250KM za registraciju nakon utvrđenih rokova. Prva obavijest bit će poslana do kraja ožujka.

U četvrdoj točki dnevnog reda Jakov Maganić prezentirao je radni sadržaj i raspored zaduženja za izradu Godišnjaka. Njegov prijedlog zajedno s Tomislavom Tadićem da se izmjeni grafički izgled Godišnjaka usvojen je od strane članova UO s određenim izmjenama.

Peta točka dnevnog reda odnosila se na aktivnosti otvaranja Preddiplomskog studija Geodezije na Sveučilištu u Mostaru. Zaključak je da se u narednom periodu pokuša organizirati sastanak s predstavnicima Sveučilišta, te da se aktivno prati sve što se događa po ovom pitanju.

Pod tekućim pitanjima bilo je govora o pozivu za punopravno članstvo u CLGE. Predsjednik je prethodno proučio sve uvjete članstva ogranizacije CLGE, temeljem čega je prisutnim članovima predložio da je za Društvo optimalno da se zadrži status pridruženog članstva, što je jednoglasno prihvaćeno.

Članovi UO bit će naknadno obaviješteni o datumu i mjestu održavanja naredne sjednice.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar