ODRŽANA 34. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA – GODIŠNJA SKUPŠTINA 25. i 26. LIPNJA

34. Sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 23. 04. 2021. godine u virtualnom okruženju putem ZOOM platforme. Sjednici su nazočili  svi članovi UO osim Svijetlane Šego, koja je bila opravdano odsutna, i predsjednik Skupštine Adelko Krmek.

34 sjednica

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne 33. sjednice Upravnog odbora.

Pod drugom točkom dnevnog reda razgovaralo se o pripremnim radnjama oko održavanje godišnje skupštine Društva. Zaključak UO je da se Skupština održi prema planu 25. i 26. lipnja. Potrebno je obaviti rezervaciju termina u hotelu Adrija Ski na Kupresu za održavanje skupštine po ustaljenom obrascu. Ukoliko ne bude moguće organizirati skupštinu  u živo zbog epidemioloških mjera skupštinu organizirati virtualno u petak 25. 06. u 12.00 sati.  Članstvo će na vrijeme biti obavješteno o formatu i načinu održavanja skupštine.  Dogovorene su i ostale aktivnosti vezane za pripremu skupštine izrada odgovarajućih izvješća, izrada prijedloga promjena Statuta, a razgovaralo se i o kadrovskim rješenjima s obzirom da će biti održana izborna skupština. 

U trećoj točki  predsjednik Društva Ivan Lesko izvijestio je prisutne da je Monografiji dodijeljen CIP kod. Potrebno je ažurirati sadržaj Monografije  CIP kodom  i pristupiti tiskanju Monografije sukladno ranije prihvaćenoj ponudi. Zaključeno je da se kolega Tomislavu Tadiću za angažman na pripremi  Monografije  za tiskanje posebno nagradi. 

U četvrtoj točki dnevnog reda razgovaralo se o zaduženjima vezano za izradu Godišnjaka kao i na osiguranju   potpore za izdavanje istog. Dio materijala već je dostavljen Uredništvu, dok se dostava preostalog  materijala očekuje  ostavljenim rokovima. .Pozivamo ovim putem sve kolegice i kolege koji imaju obvezu vezanu za pripremu materijala da poštuju dogovorene rokove. 

Na koncu, pod petom točkom dnevnog reda, razgovaralo se o Pravilniku o održavanju premjera i katastra nekretnina, koji je Federalna uprava za  geodetske i imovinsko-pravne poslove  dostavila na javnu raspravu. Generalni zaključak jeste da se isti treba još doraditi terminološki i sukladno promjenama koje su prisutne u katastru u posljednjih dvadesetak godina. Posebno se razgovaralo o privatnoj praksi. Dogovoreno je da se organizira poseban sastanak UO Društva u proširenom sastavu s predstavnicima Federalne uprave za  geodetske i imovinsko-pravne poslove na čelu s ravnateljem Željkom Obradovićem u periodu od 03. do 07. svibnja, ovisno o njihovim slobodnim terminima.  

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar