ODRŽANA 35. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

35. Sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 27. 05. 2021. godine u 13:00 h u virtualnom okruženju putem ZOOM platforme. Sjednici su nazočili svi članovi UO osim Svijetlane Šego i Mladena Mitrovića, koji su bili opravdano odsutni i predsjednik Skupštine Adelko
Krmek.

Na početku jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice. U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne 34. sjednice Upravnog odbora.

Pod drugom točkom dnevnog reda razgovaralo se o pripremnim radnjama oko održavanje godišnje skupštine Društva. Zaključak UO je da se Skupština održi prema ustaljenom obrascu 25. do 27. lipnja 2021. u hotelu „Adria SKI“ u Kupresu. Nakon rasprave usvojen je program Godišnje skupštine: dolazak i prijava gostiju oko 17:00h, Godišnja – izborna skupština 18:00h, te prezentacije „Godišnjaka 2019-2020. Također je dogovorena stručna predavanja za subotu ujutro. Dogovorena su zaduženja članova UO na organizaciji svečane večere i tombole. Utvrđeni su prijedlozi za imenovanje novog Upravnog i Nadzornog odbora, Suda časti, predsjednika Skupštine i Društva koji će proslijediti Skupštini na odlučivanje. Također je dogovoren prijedlog za imenovanje zaslužnih članova Društva povodom 25. godina rada Društva.

U trećoj točki predsjednik Društva Ivan Lesko podnio je Izvješće o radu za razdoblje 1.6.2019. do 31.5.2021. Izvješće se odnosi na dvije godine zbog neodržavanja Godišnje skupštine 2020. godine. Izvješće je nakon rasprave jednoglasno usvojeno i proslijeđeno Skupštini Društva sukladno Statutu.

U četvrtoj točki predsjednik Društva Ivan Lesko podnio je izvješća o financijskom poslovanju za 2019. i 2021. godinu. Izvješća su izrađena za dvije godine zbog neodržavanja Godišnje skupštine 2020. godine. Poslije rasprave Izvješća su jednoglasno usvojena i proslijeđena Skupštini Društva sukladno Statutu.

U petoj točki dnevnog reda razgovaralo promjeni Statuta društva zbog promjene sjedišta Društva. Usvojena je nacrt Odluke koja će biti proslijeđena Skupštini na usvajanje.

U šestoj točci dnevnog reda razgovaralo se o pripremi Godišnjaka. Konstatirano je da sve ide po planu i Godišnjak će biti tiskan na vrijeme.

Pod 7. točkom dnevnog reda razgovaralo se o organizaciji svečanosti povodom 25 godina rada Društva. Načelno je dogovoren termin 25.9. ili 1.10.2021. pri čemu će trebati voditi računa o mjerama uzrokovanim COVID pandemijom. Definitivni termin bi trebalo usvojiti na narednoj sjednici UO. Pod točkom 7. nije bilo pitanja za raspravu.

Dogovoreno je kako će sljedeća sjednica biti u Mostaru 11. 6. 2021. godine.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar