POZIV ZA EDUKACIJU „IZLAGANJE PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA NA JAVNI UVID“

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas na edukaciju:

Izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta
 
Edukacija je namijenjena u prvom redu djelatnicima jedinica lokalne samouprave i privatnih tvrtki koji sudjeluju u postupcima izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta, djelatnicima zemljišnoknjižnih ureda koji sudjeluju u postupcima usuglašavanja katastra i zemljišnih knjiga, kao i ostalim sudionicima navedenih procesa.
 
Tijekom edukacije sudionici će imati prigodu upoznati se sa zakonskim okvirom izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta i najboljom praksom pripreme i samog postupka izlaganja. Prezentacije će biti popraćene praktičnim primjerima koji se susreću u izlaganju i načinima rješavanja tih problema. Korisnicima će biti osiguran i predlošci svih akata i materijala koji se koriste u postupku izlaganja.
 
Jednodnevna edukacija će se održati u hotelu „NOVITAS“ Livno, dana 02.12.2022. u vremenu od 10 do 14 sati.

Edukacija će biti realizirana po slijedećem rasporedu.

* 9:45 Prijava i registracija sudionika
* 10:00 Provedba Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta – Sead Hodžić pomoćnik direktora u Sektoru za katastar FGU
* 10:45 Ažuriranje baze podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta i priprema za izlaganje – Sara Mihaljević i Jozo Semren, stručni suradnici, Grad Livno
* 11:30 Pauza za kavu
* 12:00 Procedura izlaganja, primjeri dobre prakse, aplikacija za izlaganje – Sara Mihaljević i Jozo Semren, stručni suradnici, Grad Livno
* 13:00 Usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga po okončanju postupka izlaganja podataka – Ivan Lesko, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K
* 13:30 Ručak

Prijave slati na e-mail ili na fax: 036 326 795. Uz prijavu obvezno dostaviti i dokaz o uplati kotizacije.

Rok za prijavu je 30. studeni 2022. godine.

Osoba za kontakt gospođa Ljerka Drmać, telefon 036 326 795.

Kotizacija za edukaciju iznosi 95,00 KM.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja u radu seminara, materijale za edukaciju, osvježenje u pauzama, te ručak nakon edukacije.

Sudionici Edukacije dužni su uplatiti kotizaciju na račun Društva kod Unicredit bank Mostar:
* ID broj: 4227277290005
* Broj računa: 3381002200129966

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar