Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 05.01.2018 godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2017/2018 godinu Ani Džal.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: F-01-17
Mostar, 05. siječnja 2018. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA FONDACIJE

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2017./2018. godinu.
2. Ukupno se dodjeljuje 3 stipendija u iznosu po 200 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike.
3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja.
4. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike, državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
5. Tražena dokumentacija za Natječaj, obrasci i ostale podrobne obavijesti na web stranici Fondacije: www.gdhb.ba/fondacija

Upravni odbor Fondacije

IX. sjednica Upravnog odbora GDHB

X. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je u Tomislavgradu dana 28.11.2017.g. s početkom u 12.00h.
Kao domaćin ove Sjednice Marija Kovačević je, u ime općine Tomislavgrad, uputila riječi dobrodošlice članovima UO i zahvalu što su odabrali Tomislavgrad za domaćina.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora Društva.
U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik sa prethodne VIII. sjednice.
U drugoj točki dnevnog reda razmatralo se izvješće s ovogodišnjeg studijskog putovanja u Krakow. Zaključeno je da je ovogodišnje Studijsko putovanje u Poljsku (Krakow) prošlo jako dobro u pogledu organizacije, dočeka, te svih pratećih službenih i slobodnih aktivnosti. Srdačnim gostoprimstvom, te prezentacijama stručnog dijela, domaćini su pokazali koliko su bili oduševljeni posjetom našeg Društva. Posjeta je popraćena u elektronskim i tiskanim medijima. Predsjednik Društva uputio je pismo zahvale domaćinima. Kratko se razgovaralo i o slijedećem studijskom putovanju.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar